KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VILKIJOS APYLINKIŲ SENIŪNIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 METAMS

Programos tikslas: Savivaldybės valdymo gerinimas ir integravimas Programos uždaviniai: Organizuoti Savivaldybės funkcijų vykdymą mažinant administracinę naštą; Organizuoti valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymą.
Seniūnijos darbo organizavimas
​ 1. Dokumentų rengimas ir registravimas dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“, pažymų ir leidimų išdavimas, elektroninių paslaugų užsakymų vykdymas.
​ 2. Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas.
​ 3. Savivaldybės būstų patalpų nuomos sutarčių vykdymo priežiūra.
​4. Pirminių apskaitos dokumentų tvarkymas ir pristatymas savivaldybės administracijai.
​ 5. Užimtumo didinimo programos laikinųjų darbų įgyvendinimo vykdymas ir administravimas.
​ 6. Visuomenei naudingos veiklos organizavimas.
​ 7. Seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimas. I-IV "Seniūnas Arūnas Bačiūnas, seniūno pavaduotoja Jolita Džiaugienė, specialistė Gražina Mizgaitienė, specialistė Odeta Asanavičienė. Seniūnijų teikiamų elektroninių paslaugų skaičius (per metus),
Seniūnaitijų veiklos rėmimas
​1. Seniūnaičių sueigų organizavimas. 2. Organizavimas ir prisidėjimas prie bendruomenės ir kultūros centrų organizuojamų renginių ir sporto švenčių. 3. Garbaus amžiaus senjorų sveikinimai jubiliejų proga. Gyvenamosios vietos deklaravimas 1. Gyvenamosios vietos deklaracijų (atvykimo ir išvykimo) priėmimas ir registravimas, pažymų išdavimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas, gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas. I-IV "Seniūnas Arūnas Bačiūnas, seniūno pavaduotoja Jolita Džiaugienė.
​Gyvenamosios vietos deklaracijų, asmenų pateiktų elektroniniu būdu, proc.(dalies didėjimas per metus, ne mažiau kaip 1,5 proc.)

​Ekonominės plėtros ir verslo skatinimo programa 
Programos tikslas: Turizmo plėtra, kultūros ir gamtos paveldo įveiklinimas Programos uždavinys: Plėsti ir atnaujinti turizmo paslaugų infrastruktūrą Vandens infrastruktūros priežiūra ir plėtra Kauno rajono savivaldybėje Prižiūrėtų seniūnijose vandens infrastruktūros objektų skaičius, vnt. 0 0
Komunalinio ūkio plėtros ir priežiūros programa  Programos tikslas: Efektyvios ir inovatyvios inžinerinio aprūpinimo sistemos vystymas Programos uždavinys: Atnaujinti, modernizuoti ir plėsti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo infrastruktūrą, vystyti rajono energetinę infrastruktūrą Seniūnijos gatvių apšvietimo modernizavimas ir priežiūra
​1. Inžinerinio projektavimo paslaugos (techninio projekto parengimo paslaugos Jokavų k., Lazduonių k., Partikų k. gatvių apšvietimo įrengimui).
​ 2. Inžinerinio projektavimo paslaugos (techninio projekto parengimo paslaugos Daučonių kaimo gatvių apšvietimo įrengimui).
​3. Gatvių apšvietimo tinklų priežiūros vykdymas ir gedimų šalinimo užtikrinimas, emergiją taupančių šviestuvų įremgimas.
​ 4. Gatvių pavadinimų lentelių įrengimas.
I-IV Seniūnas Arūnas Bačiūnas Įrengtų energiją taupančių šviestuvų dalis nuo bendro šviestuvų skaičiaus (kaupiamas),  Gatvių, kuriose modernizuotas apšvietimas, ilgis (metinis), km 5
Aplinkos apsaugos programa  Programos tikslai: Darnios aplinkos užtikrinimas; Patrauklaus kraštovaizdžio vystymas Programos uždaviniai: Tobulinti atliekų tvarkymo bei aplinkos išsaugojimo sistemą, vykdyti gyventojų aplinkosauginį švietimą; Gerinti kraštovaizdžio apsaugą ir didinti jo patrauklumą. Bendro naudojimo teritorijų tvarkymas, kapinių ir žaliųjų plotų priežiūra, šiukšlių išvežimas seniūnijose "
​1. Kapinių priežiūra ir tvarkymas.
​ 2. Menkaverčių krūmų ir medžių genėjimas, pavojų keliančių medžių šalinimas. 3. Seniūnijos pakelių ir bendrojo naudojimo teritorijų šienavimas ir priežiūra. 4. Bešeimininkių sąvartynų tvarkymas.
​ 5. Paplūdimio įrengimas Daučonių kaime..
​ 6.Architektūrinio projektavimo paslaugos (techninio projekto parengimo paslaugos Jaučakių kaimo sporto-poilsio-žaidimų aištelės įrengimui).
​ 7. Informacinės lentos, stendai (informacinio stendo įrengimas Vilkijos k., Saulėtekių k., Purviškių, Daugeliškių k., Padauguvos k.).
​ 8. Lauko estrados įrengimas Akuotų kaime
." I-IV Seniūnas Arūnas Bačiūnas Prižiūrimų bendro naudojimo teritorijų, kapinių, žaliųjų plotų plotas seniūnijose,
Kelių priežiūros ir viešojo transporto paslaugų įgyvendinimo programa  Programos tikslas: Rajono pasiekiamumo gerinimas, užtikrinant darnų judumą ir mobilumą Programos uždavinys: Atnaujinti ir plėsti susisiekimo infrastruktūrą Vykdyti kelių ir gatvių su žvyro danga priežiūrą ir remontą "1. Kelių ir gatvių su žvyro danga lyginimo ir profiliavimo darbai, duobių žvyravimas. 2. Sniego valymo darbai nuo kelių ir gatvių, jų barstymas druskos-žvyro mišiniu. 3.Duobių remontas keliuose gatvėse su asfalto danga. 4. Kelio ženklų įrengimas ir priežiūra. " I-IV Seniūnas Arūnas Bačiūnas Prižiūrėtų kelių ir gatvių su žvyro danga ilgis, km 100 41,0 Iš viso: 371,63
Dokumentas PDF formatu .....
© PigiosSvetaines.lt