Saulėtekio krašto seniūnaitija

Saulėtekio krašto seniūnaitijai priskirti šie kaimai: Saulėtekio, Valmantiškių, Aukštkalnių, Akuotų, Zauniškių, Pašilių, Vaitkūnų, Bernatoniškių.
Zauniškių kaimas, gyveno rašytojas Mikuckis, 1964 buvo mokykla

Zauniškių kaimo senkapių kalnelis

Saulėtekio mokykla

Šolių miškas

Seniūnaitijos naujienos, įvykiai....

Kalėdiniai varpeliai

.

Seniūnaitijos mokyklų istorija

Padauguvos pradžio mokykla 1928-1930

Pirmoji mokykla Saulėtekio krašte buvo įkurta 1928 metais tuometiniame Gaižuvos dvare. Joje dirbo mokytojos Bergaitė ir Sviderskaitė. Vėliau pradinės klasės atsirado ir Gailiūnų kaime. Ten dirbo mokytoja Anelė Bernotavičiūtė.

Zauniškių pradinė mokykla

Zauniškių septynmetė mokykla. Sudegė 1958 gruodžio 8 d.

1949 pradinės klasės kuriasi Zauniškiuose, J. Mikuckio sodyboje. Šioje mokykloje mokitojavo Elena Paškauskienė. Ji dėstė visoms keturioms klasėms.Pirmieji mokiniai: Z.Petrauskaitė, D.Augustinavičiūtė, G.Mozurkevičiūtė, V.Steponavičiūtė, A.Tamulytė, J.Petraitis, J.Glaveckas, R.Laurinavičius, S.Butas.
​1951 metais prie Zauniškių pradinės mokyklos buvo įkurtos V-VI klasės, kurios priklausė Čekiškės mokyklai buvo Vitalija Raguotytė-Vasiliauskienė, Elena Paškauskaitė.
​Mokykla buvo priauginta ir 1952 m. gavo septynmetės mokyklos statusą. Mokyklos vadovu paskiriamas dirbti Vladas Vasiliauskas.
Zauniškių, Saulėtekio mokyklų direktorius iki 1965 . Foto daryta 1953 m.

Mokytojos Zelenkevičiūtė Aldona, Raguotytė Vitalija, direktorius Vasiliauskas mokyklos sode 1953 m.

Prie Zauniškių mokyklos prūdo 1953 m. Paškauskaitė Elena, Zelenkevičiūtė Antanina, Raguotytė Vitalija.

Zauniškių mokykos mokytojos Gailiuvienė Elena, Zokaitienė Birutė, Raguotytė Vitalija, Zelenkevičiūtė Antanina

Zauniškių mokykos mokytojos Paškauskaitė Elena Gailiuvienė Elena, Bernatavičiūtė Anelė, Raguotytė Vitalija, Zelenkevičiūtė Antanina

Direktoriumi jis dirbo iki 19656 metų. Mokytojais dirbo matematikė Elena Gailiūnienė, Vladas Vasiliauskas, Elena Paškauskienė, Anelė Bernotavičiūtė ir Birutė Ajauskienė. 1952-1953 m. Zauniškių septinmetę baigė pirmoji mokinių laida. Tuo metu mokyklai trūko vadovėlių, sąsiuvinių, rašymo priemonių. Mokiniai rengdavosi motinų išaustais ir pasiūtais drabužiais. Elektros nebuvo, klasę apšviesdavo žibalinė lempa. 1958 metais gruodžio mėn. mokykla sudegė. Iki 1960 metų mokykla glaudėsi kolūkio kontoroje.

Jokavų pradinė mokykla

Jokavų kaime pradinė mokykla veikė jau prieškario laikotarpiu, buvo įsikūrusi ūkininko Paziko namuose. Apie 1938 metus mokykla persikėlė į ūkininko Simono Alosevičiaus namus. Mokykloje iki 1940 metų dirbo mokytojas Jonas Pavėsis (1940 metais buvo paskirtas Čekiškės pradinės mokyklos vedėju). Laikotarpyje tarp 1950-1955 metų Jokavų mokyklos nebuvo. 1955 metais vėl atidaryta Simono Alosevičiaus name. Nuo 1958 metų iki 1962 metų Jokavų mokykloje dirbo mokytoja Danguolė Zavistanavičienė kilusi nuo Darsūniškių. Nuo 1962 m. Jokavų pradinės mokyklos vedėja paskirta jauna mokytoja Malesta Pavėsytė. 1970 metais Jokavų mokykla dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus buvo uždaryta. Tais pačiais metais Malesta Pavėsytė-Valuckienė paskirta Purviškių pradinės mokyklos mokytoja-vedėja vietoje į Vilkiją persikėlusios mokytojos Bronės Morkevičienės. 1972 m. mokykla persikėlė į naujai pastatytą Purviškių pradinės mokyklos pastatą. 2003 metais dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus buvo prijungta prie Čekiškės vid. mokyklos. Mokytoja Malesta Valuckienė čia išdirbo 33 metus. Su ją kartu įvairiais laikotarpiais dirbo mokytojos Renata Kochanauskaitė, Janina Naraškevičienė, Lolita Dovidaitienė.
1938m. Jokavų pradinė mokykla. Mokytojas Jonas Pavėsis su mokinėmis ir šeima

1963 m. Mokytoja Malesta Pavėsytė ir tėtis J. Pavėsis dirbęs mokytoju Jokavų mokykloje 1938-1939 . Simono Alosevičiaus sode.

Mokytoja Malesta Valuckienė su mokinėmis Genute Balnaityte ir Ramute Mačiulaityte. 1963 Jokavų mokykla Simono Alosevičiaus name

Mokytoja M. Pavėsytė Valuckienė su pirmokėliais 1964 Jokavų mokykla

Saulėtekio mokykla

Saulėtekio mokyklos sode iš kairės: Kudirka Kazys, Matulaitienė Nadiežda, Každaikienė Teresė, Prokopimienė Nastutė, Girlevičienė Elena, Liveraitė Vanda, Astrauskas Arūnas-direktorius, Mockienė Aldona, Vasiliauskienė Vitalija, ?, Šiaudytis Donatas

1960 m. Akuotų kaime, pradėta statyti nauja mokykla. Per metus pastatytas mokyklos pastatas, įruoštos klasės, parūpinta mokymo priemonių, sutvarkyta aplinka, pasodinta 200 medelių. 1961 metais rugsėjo 1 d. mokiniams duris atvėrė naujoji mokykla. 1965 metais mokyklos direktoriumi paskirtas Arūnas Astrauskas. Tai žmogus, kuriam rūpėjo viskas, kas susiję su mokykla. jis mokyklai vadovavo iki 2001 metų.
1976 m. Sėdi: Girlevičienė Elena, Astrauskas Arūnas, Matulaitienė Nadiežda, Kudirka Kazys, Mockienė Aldona. Stovi: Šiaudytis Donatas, Každikienė, Paškauskaitė elena, Vasiliauskienė Vitalija, Astrauskaitė Jurgina, Prokopienė Nastutė, Liveraitė Vanda, Karosevičiūtė Zita

1963 m. Saulėtekio mokykla. Sėdi: Bernatavičienė Anelė, Grundienė Genutė, Vasiliauskas Vladas, Vendelienė Valerija, Astrauskaitė Jurgina. Stovi: Astrauskas Arūnas, Paškauskaitė Elena, Bartkuvienė Roma, ralys, Vasiliauskienė Vitalija, Ielkevičiūtė

1972 m. Ant naujos mokyklos laiptų

© PigiosSvetaines.lt