Stasys Liutvinavičius

gimė 1929.05.12 Jaučakių kaime, Kauno rajone, visuomenininkas, Lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, Lietuvos kraštotyros draugijos, Veliuonos A. ir J. Juškų vidurinės mokyklos garbės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Veliuonos sambūrio „Junigeda“ tarybos, , Veliuonos seniūnijos masinių kultūrinių renginių organizacinės tarybos, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos komiteto narys, Veliuonos metraštininkas.
Veliuonos sambūrio „Junigeda“ tarybos, Veliuonos seniūnijos masinių kultūrinių renginių organizacinės tarybos, Lietuvai pagražinti draugijos Veliuonos komiteto narys, Veliuonos metraštininkas.
 1937 – 1941 mokėsi Jaučakių pradinėje mokykloje, 1942 – 1949 – Vilkijos gimnazijoje, 1951 – 1954 studijavo Šiaulių mokytojų institute, 1970 m. išklausė esperanto kalbos kursus, 1973 – 1978 studijavo VPI Lietuvos kalbos ir literatūros fakultete, 1997 lankė Lietuvos folkloristų mokyklą. 1949 – 1950 – Vilkijos apskrities bibliotekos vedėjas, 1951 – 1952 –Miškalaukio pradinės mokyklos mokytojas, 1953 – 1954 – Miškalaukio septynmetės mokyklos direktorius, 1954 – 1999 – Veliuonos vidurinės mokyklos lietuvių, vokiečių, rusų, esperanto kalbų mokytojas, 1978 – 1999 – mokyklos literatūros muziejaus vadovas, 1996 – 1999 – rašytojų J. Mačiulio memorialinės ekspedicijos vadovas. Daugiau kaip 2000 straipsnių respublikinėje ir rajono spaudoje kraštotyros, lietuvių kalbos ir literatūros mokymo temomis autorius, išleido knygeles : „Veliuona – urbanistikos paminklas, istorinis – landšaftinis draustinis“ , „Veliuona“, „Svarbiausios žinios“, „Takai, keleliai“, „Veliuonos sakmės ir padavimai“, „Mūsų širdys“ (poezijos rinkinys), „Esu....“ (gyvenimo esė), „Veliuonos šv. M. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia“. 13 knygų antologijų, turistinių lankstynukųrengėjas, kraštotyros veiklos parodų rengėjas. Veiuonos vid. Mok. Garbės narys. Įvairių konkursų, JAV lietuvių premijos, TV viktorinos „Moki žodį žinai kelią“ laurietas.
85-ojo Jubiliejaus proga pagerbtas Stasys Liutvinavičius 
© PigiosSvetaines.lt