Daugėliškių pradinė mokykla

1998-009-01 Daugėliškių mokykla

Bendrojo ugdymo Daugėliškių pradinė mokykla - buvusi Jatautų pradinė mokykla perkelta į Daugėliškių gyvenvietėje esantį vaikų darželio pastatą. Mokykla įregistruota 1994 m. Veiklą pradėjo 1995 m.,  baigė 2005 m.
​Mokykloje veikė 2 klasių komplektai I-III kl. ir II-IV kl. Dirbo dvi mokytojos. Violeta Kondrotienė, kuri vadovavo mokyklai ir Lolita Dovidaitienė. Mokykloje mokėsi 24-30 mokinių. Veikė pailgintos dienos grupė (vadovė mok. Eulalija Tamulienė), buvo vykdoma papildomojo ugdymo veikla būreliuose.
Violeta Kondrotienė, kuri vadovavo mokyklai

Po kapitalinio pastato remonto labai pagerėjo darbo ir mokymosi sąlygos. Įrewngti šviesūs, jaukūs klasių kabinetai, erdvi salė, puiki virtuvė ir valgykla.
​Mokykla buvo ne tik švietimo centras Daugėliškiuose, bet ir vykdė kultūriinį ugdymą. Per mokslo metus vyko įvairūs mokinių koncertėliai, parodėlės, švenčiamos etnografinės šventės, organizuojamos pažintinės ekskursijos ne tik į Kauną, bet ir po visą Lietuvą, kurioje dalyvaudavo mokyklos bendruomenė.
​2005 metais dėl mokinių tinklo pertvarkymo Daugėliškių pradinė mokykla buvo prijungta prie Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokykos.
Buities muziejus "Rumšiškės" 2003 metai

1998-12-27 Kalėdos

© PigiosSvetaines.lt