Tradicinė tarptautinės šeimos dienos šventė Padauguvoje

Padauguvos laisvalaikio salėje vyko šventinė popietė „Mes jėga – esame viena šeima“, skirta Tarptautinei šeimos dienai. Šventės proga susirinkusiuosius sveikino Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Vilkijos ir Čekiškės krašto bendruomenių koordinatorius Irmantas Zalensas, Padubysio Pelėda – Ona Pranukevičienė, Virginijus Štilpa, Padauguvos laisvalaikio salės darbuotojai, bendruomenės atstovai. Koncertą dovanojo - Laima Jatautienė, Regina Zakarevičienė, Gražina Semiochinienė, Arūnas Bačiūnas (vad. J. Šalčius) ..

 Susirinkusiems juoko puokštę atvežė Čekiškės laisvalaikio salės suaugusiųjų dramos kolektyvas "Pelėda" (vad. K. Kriščiūnienė), Padubysio Pelėdos sukurtos jumoristinės eilės. Renginį vedė Padauguvos laisvalaikio salės skaitovų būrelio narės Laima Jatautienė ir Rūta Rudžianskaitė - Kvaraciejienė. Po šventinės programos visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo, dar ilgai skambėjo dainos ir eilės. Padauguvos laisvalaikio salės kultūrinės veiklos organizatorės Bronislavos Rudžianskienės parengta informacija, nuotraukos – Valda Rudžianskaitė
© PigiosSvetaines.lt