​Ambraziūnas
​Alfonsas Vincentas
Alfonsas Vincentas Ambraziūnas gimė 1933 m. Valmantiškių k., Kauno apskrityje. 1952 m. baigė Vilkijos vidurinę mokyklą. 1961 m. – Vilniaus valstybinį dailės institutą. Studijavo skulptūrą pas profesorių J. Mikėną. Dirba monumentaliosios, dekoratyvinės, memorialinės bei mažosios skulptūrinės plastikos srityse, kuria portretines kompozicijas, moliotipijas. Nuo 1959 m. A. V. Ambraziūno darbai buvo eksponuoti daugelyje Lietuvoje rengiamų parodų, o taip pat Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Italijoje, Austrijoje.

Visuomeninė veikla

A. V. Ambraziūnas ilgą laiką dirbo skulptūros sekcijoje bei dailininkų sąjungos valdyboje. Monumentaliosios dailės taryboje (prie Lietuvos Kultūros Ministerijos, pirmininko pavaduotoju).
A. V. Ambraziūnas ilgą laiką dirbo skulptūros sekcijoje bei dailininkų sąjungos valdyboje. Monumentaliosios dailės taryboje (prie Lietuvos Kultūros Ministerijos, pirmininko pavaduotoju).
A. V. Ambraziūnas ilgą laiką dirbo skulptūros sekcijoje bei dailininkų sąjungos valdyboje. Monumentaliosios dailės taryboje (prie Lietuvos Kultūros Ministerijos, pirmininko pavaduotoju). ​Dalyvavo eilėje konkursų: Gedimino paminklui Vilniuje, Lietuvos tremtiniams Naujojoje Vilnioje, J. Miltiniui Panevėžyje, L. Stuokai – Gucevičiui Vilniuje, IX forto memorialui Kaune (pirma premija), Tauro apygardos partizanams Marijampolėje (I premija), Laisvės paminklui Kelmėje (III premija), Kęstučio apygardos partizanams Tauragėje (II premija), Vytauto apygardos partizanams Utenoje (III premija). Buvo rengiamų konkursų žiuri narys. ​Surengė personalines parodas Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, Vilkijoje.
Su žmona Nijole

Su dukra Egle

Skulptoriaus dirbtuvėje

A. V. Ambraziūnas

1983 m. Nusipelnęs meno veikėjas.
​1985 m. Valstybinės premijos laureatas.
​1990–1995 m. Respublikinės paminklų ekspertų prie Lietuvos Kultūros Ministerijos narys.
​1962–1997 m. Pedagogas ekspertas (1995 m.), M. K. Čiurliono menų gimnazija.
​1997–1998 m. Valstybinė stipendija.
​1997–2002 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centro Laisvės kovų įamžinimo meno tarybos narys.
​2006–2007 m. Lietuvos kultūros ministerijos meno ekspertų tarybos narys.
​Dalyvavo kūrybinėse išvykose: Meksikoje, Alžyre, Egipte, Indijoje, Nepale, eilėje Europos šalių.

Alfonso Vincento darbai:

Devinto forto monomentas

• Peliksas Bugailiškis, antkapinis paminklas, 1968 m. Vilnius • A. Račaitė, antkapinis paminklas, 1980 m., Vilnius • Kauno IX forto memorialas, 1966-1984 m., architektai Gediminas Baravykas, Vytautas Vielius • Vincas Krėvė, paminklas, 1988 m. Druskininkai • Jonas Basanavičius, paminklas, 1990 m. Mažeikiai • Vincas Mykolaitis-Putinas, paminklas, 1993 m. Marijampolė • Antanas Maceina, paminklas, 1997 m. Prienai • Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, portretas, 1962 m. • Kristijonas Donelaitis, portretas, 1967 m. • Balys Sruoga, portretas, 1979 m.
Adomas Mickevičius

V. Mykolaičiui Putinui Marijampolėje

V.Mickevičiui Krėvei Druskininkuose

Tremtiniams Varėnoje

Tauro apygardos partizanams Marijampolėje

J.Basanavičiui Mažeikiuose

A.Maceinai Prienuose

SK-009

Tapyba

© PigiosSvetaines.lt