Padauguvos krašto seniūnaitija

I-oji apylinkių seniūnaitija.


​​


​Padauguvos seniūnaitė JARIENĖ REGINA, ​tel: 8 616 23895
Šiai seniūnaitijai priklauso Padauguvos, Lygauinių, Raubatonių, Padauguvėlės, Godėnų, Jagminiškių, Adomkiškių, Daugužių, Žėbiškių, Žėbiškėlių kaimai. Didžiausias Padauguvos kaimas.
​Padauguva, tai gyvenvetė išsidėsčiusi palei Vilkija - Babtai kelią. Kelias ir gatvės esfaltuotos, gatvės apšviestos, turi vandentiekio tinklą, parduotuvę.
Padauguvos kultūros centras, biblioteka, med. punktas

Padauguvos sporto aikštelė

Padauguvėlės kaime Padauguvos girininkija

Padauguvos mokyklos istorija

Mokykla Padauguvos kaime įsikūrė 1934 m. gyventojo J.Ajausko sodyboje, šioje mokykloje dirbo mokytojai - Jakubauskas, Bulgaraitė. ​1938 m. mokykla persikėlė į Jacevičiaus sodybą (dabartinis I. Cielišauskienės namas). Čia dirbo mokytojai: Petrikaitė, Dulskis, G.Grigaitė (Bartašienė). ​1948 m. mokykla įsikuria Šalčiaus sodyboje, kurioje mokytoja dirbo Bernotaitė. ​1960 m. pastačius naują pastatą mokykla įsikuria dabartiniame pastate kartu su biblioteka, kultūros centru, med. punktu, kolūkio kontora. ​Mokykloje dirba A. Jakubauskienė, E. Rakauskienė, E. Vasiliauskienė, E. Leonavičienė, A. Sutkuvienė, Judita Kostkuvien, Vaida Jarienė, Inga Saldauskienė. ​2009 metais mokykla perkeliama į Vilkijos gimnaziją.
Padauguvos mokykla 1929 - 1931 metai. Mokytojas Pupa. Mokiniai iš dešinės : 2 Olė Kasparavičiūtė (Jonaitienė), 3 Jadvyga Paulauskaitė (Kasparavičienė), 5 Jadvyga Vitkauskaitė (Kavaliauskienė), 8 Pranė Kavaliauskaitė. Iš kairės 1 Bronius Ajauskas.

Pavasarininkų šventė pas Kvosčiauskus 1937

E. Leonavičienė su savo mokinais

J.Jančiuvenė, E.Rakauskienė su mokiniais

2006 metai. Mokytojų dienos proga Sveikina R. Jarienė, Z. Grajauskienė, V.Rudžianskaitė, E. petrauskienė, B.Rudžianskienė ir padauguvos mokyklos mokininiai: iš kairės E.Jonaitytė, P.Vitkauskas, A.Sabaliauskas, V.Vitkauskaitė

Iš kairės: J.Jančiuvienė, A.Sutkuvienė, El. Rakauskienė (padauguvos mokykla)

Jagminiškių, Padauguvos kaimų laukai

© PigiosSvetaines.lt