Oninės Vilkijoje

Liepos 22 d. Vilkijoje, kaip ir kiekvieną vidurvasarį, buvo švenčiamos Oninės. Tradiciškai šventė prasidėjo Šv. Jurgio bažnyčioje, kur po šv. Onos atlaidų vyko koncertas skirtas Lietuvos atkūrimo 100-čiui pažymėti. VDU kamerinis orkestras, kuriam dirigavo Jonas Janulevičius, solistai Živilė Lamauskienė, Rita Preikšaitė, Tomas Ladiga, Jonas Lamauskas atliko lietuvių kompozitorių sakralinės muzikos kūrinius. Gausiais plojimais ir gėlių puokštėmis vilkijiečiai dėkojo žymiems atlikėjams ir paramą koncertui skyrusiems Kauno rajono savivaldybei, Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, AB ,,Vilkijos ūkiui“. Klebonas Linas Šipavičius už didelį rūpestį ir visokeriopą paramą Vilkijos parapijai įteikė Česlovui Tallat-Kelpšai Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo skirtą Dievo Motinos Šiluvos medalį.

Klebonas Linas Šipavičius už didelį rūpestį ir visokeriopą paramą Vilkijos parapijai įteikė Česlovui Tallat-Kelpšai Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo skirtą Dievo Motinos Šiluvos medalį.

 Vakarop šventė, kurią organizavo Vilkijos seniūnija ir Vilkijos kultūros centras, persikėlė į miesto parką prie Nemuno. Puikus oras ir įdomi programa pritraukė į šventę didžiulį dalyvių būrį. Čia koncertavo Vilkijos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis ,,Vaivorykštė“ (vad. Ligita Zavadzkienė), Reginos Zakarevičienės ir Laimos Jatautienės duetas (vad. Jonas Šalčius), linijinių šokių kolektyvas ,,Skrajūnė“ ir šokių klubo „Šokime kartu“ šokėjai (vad. Loreta Maliukevičienė), solistai Ligita Zavadzkienė ir Egidijus Kvainskas, kuriems saksofonu pritarė Stanislovas Zumaras, Raseinių rajono kultūros centro moterų ansamblis „Gėluvos gaida“ (vad. Rita Andriuškevičienė), Vilkijos muzikinė grupė ,,Judošiai“, Čekiškės laisvalaikio salės tautinių šokių kolektyvas „Volungė“ ir moterų liaudiškų šokių grupė „Serbenta“ (vad. Jolanta Girdauskienė). Visi atlikėjai buvo apdovanoti seniūno Kazio Bačėno padėkomis ir saldžiais prizais.  Vilkijos kultūros centro direktorė


Prie ,,Vilkynės“ kelto Vilkijos krašto jaunimas iki vėlumos rungėsi paplūdimio tinklinio 4x4 varžybose Vilkijos seniūno taurei laimėti, kurias pravedė kraštietis Ernestas Fedorčak. Šventėje mažuosius džiugino įvairios vaikiškos atrakcijos, šurmuliavo mugė, veikė lauko prekyba. Oninių renginį vainikavo smagus bendras šokis, kuriam sukvietė populiarios vaikinų grupės ,,Lietuvaičiai“ atliekamos dainos. Renginio organizatoriai dėkodami šventės rėmėjams: AB ,,Vilkijos ūkiui“, UAB ,,Ecowood“, ūkininkui Mindaugui Mažeikai ir Vilkijos bendruomenės centrui, pakvietė visus ir kitais metais taip pat gausiai susirinkti į parką prie Nemuno, kuris įgyvendinus ES struktūrinių fondų remiamą projektą, bus neatpažįstamai išgražėjęs. ​Laima Borovaja Vilkijos kultūros centro direktorė

© PigiosSvetaines.lt