2019 metais savo Jubiliejinius gimtadienius atšventė šie Vilkijos apylinkių seniūnijos senjorai:

1. Danutė Jakelienė gim. 1929-01-01 Jotautų k.; 2. Antanas Jocys gim. 1939-01-03 Padauguvos k.; 3. Teresė Liutvinaitė gim. 1939-01-03 Vilkijos k.; 4. Liucija Trepkevičienė gim. 1939-01-23 Vilkijos k.; 5. Aleksandra Miklašienė gim. 1934-01-29 Antalkių k.; 6. Jonas Dangutis gim. 1939-02-02 Daučionių k.; 7. Birutė Veronika Pakėnienė gim. 1939-02-12 Skrebenų k.; 8. Ona Genovaitė Kavaliauskienė gim. 1939-03-06 Antalkių k.; 9. Juozas Degutis gim. 1939-03-28 Saulėtekių k.; 10. Ona Petrauskaitė gim. 1934-04-27 Purviškių k.; 11. Bronė Daukšienė gim. 1939-05-16 Vilkijos k.; 12. Bronislovas Bubliauskas gim. 1934-05-21 Krūvandų k.; 13. Antanas Valentinas Kaminskas gim. 1939-05-29 Padauguvos k.; 14. Telesforas Petras Žukauskas gim. 1934-06-01 Vilkijos k.; 15. Stefanija Kveškevičienė gim. 1934-06-02 Saulėtekių k.; 16. Genovaitė Vasiliavskienė gim. 1934-06-08 Vilkijos k.; 17. Stefanija Navasaitienė gim. 1934-06-10 Daugėliškių k.; 18. Ona Glaveckienė gim. 1939-06-15 Ringovės k.; 19. Pranas Sinkevičius gim. 1934-07-15 Saulėtekių k.; 20. Birutė Adelė Kalendauskienė gim. 1939-07-21 Daugėliškių k.; 21. Valerija Mačiulaitienė gim. 1939-09-28 Valmantiškių k.; 22. Pranas Ramanauskas gim. 1934-09-30 Skrebenų k.; 23. Genė Zumarienė gim. 1929-10-01 Antalkių k; 24. Marijona Irena Cilišauskienė gim. 1934-10-14 Padauguvos k.; 25. Franz Baesch gim. 1939-10-19 Valmantiškių k; 26. Jaroslava Zumarienė gim. 1939-11-03 Padauguvos k.; 27. Marijone Meilutienė gim. 1934-11-06 Lauksvydų k; 28. Antanas Dovidas gim. 1929-11-13 Daugėliškių k.; 29. Lidija Zaksienė gim. 1929-11-19 Antalkių k.; 30. Genovaitė Vyšniauskienė gim. 1939-11-21 Skrebenų k.; 31. Vytautas Puzinas gim. 1934-12-01.
Visus Jubiliatus nuoširdžiai sveikiname ir linkime daug sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, ir linkime būtinai sulaukti Jubiliejinio gimtadienio, susidedančio iš 3 skaičių. Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas ARŪNAS BAČIŪNAS
© PigiosSvetaines.lt