Jotautų pradinė mokykla

Mokytojas Vl. Jakelis gim. 1927.08.14 m. mokėsi vievyje. baigė trakų mokytojų seminariją. mokytoja danutė jakelienė gim. 1929.01.01. leipalingyje. mokėsi raseinių gimnazijoje. pradėjo dirbti jotautuose 1951 m.

1936 metais pastatyti du identiški pastatai Jotautų kaime ir Butkiškės kaime (Raseinių rajonas) ir juose įrengiamos pradinės mokyklos. Per penkiolika metų Jotautų pradinėje mokykloje dirbo virš dešimt mokytojų, kurie mokykloje ilgai neužsibūdavo. Paskutinė iki 1951 metų Jotautų pradinės mokyklos vedėja dirbo mokytoja Stundienė. 1951 metų rugsėjo 1 dieną Jotautų pradinės mokyklos vedėju pradėjo dirbti mokytojas Vladas Jakelis (1927- 2004) ir jo žmona mokytoja Danutė Jakelienė (g.1929). Nuo 1951 metų Jotautų pradinėje mokykloje (keturios pradinės klasės) dirbo du mokytojai D. ir V. Jakeliai. Nuo tada buvo pradėti mokyklos kiemo apsodinimo darbai, buvo įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Jotautų mokyklą lankė daug vaikų iš aplinkinių kaimų. Tai pat, Jotautų pradinėje mokykloje nuo 1951 metų labai sustiprėjo popamokinė veikla: veikė mokinių choro, tautinių šokių, dramos ir sporto būreliai. Tai pat vakarais vykdavo suaugusiųjų užsiėmimai, veikė dramos, tautinių šokių, choro repeticijos. Visiems šiems būreliams vadovavo Jotautų pradinės mokyklos mokytojai D. ir V. Jakeliai.

 Nuo 1980 metų (pradinėms klasėms tapus trimete mokykla) Jotautų pradinėje mokykloje 9 metus dirbo vienas mokytojas Vladas Jakelis ( mokytoja D. Jakelienė tuo metu 4 metus dirbo Čekiškės vidurinėje mokykloje). Vėliau 2 metus dirbo mokytoja Rūta Bakšienė. Nuo 1995 metų iki mokyklos uždarymo dirbo mokytoja Violeta Kondrotienė (g.1946). 1998 metais Jotautų pradinė mokykla buvo prijungta prie naujai buvusiame vaikų darželio patalpose įrengtos Daugėliškių pradinės mokyklos (mokytoja vedėja Violeta Kondrotienė ir mokytoja Lolita Dovidaitienė). Daugėliškių pradinė mokykla gyvavo iki 2005 metų, Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-91 mokykla prijungta prie Saulėtekių A. Mackevičiaus pagrindinės mokyklos. Visą Daugėliškių mokyklos gyvavimo laikotarpį mokykloje dirbo mokytoja- vedėja Violeta Kondrotienė ir mokytoja Lolita Dovidaitienė.
45

47

46

1

2

3

4

42

43

43

44

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

DAnutė Jakelienė gimė 1929.01.01 Leipalingyje. jotautų mokykloje pradėjo dirbti 1951 m. mokytoja baigusi raseinių gimnaziją
Svečiuose pas mokytoją. ​ 2018 03 01 seniūnas Arūnas Bačiūnas su buvusia mokine Ramute Paulavičiūte aplankė ilgametę Jotautų mokyklos mokytoją Danutę Jakelienę.
© PigiosSvetaines.lt