GERADARIŲ RĖMĖJŲ DĖKA KALĖDINĖ DVASIA ATKELIAVO Į VISAS ŠEIMAS

Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas Arūnas Bačiūnas kartu su soc. darbo organizatore Dale Nataniene Kūčių išvakarėse aplankė sunkiai materialiai gyvenančias seniūnijos šeimas. Už rėmėjo AB “Vilkijos ūkis” direktoriaus Česlovo Tallat-Kelpšos skirtas lėšas nupirkti būtiniausi šventiniam stalui reikalingi maisto produktai ir kartu su Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebono Lino Šipavičiaus dovanotais kalėdaičiais pristatyti į 13 seniūnijos šeimų. Šių šeimų vardu nuoširdžiai dėkojame Gerbiamiems Č. Tallat- Kelpšai ir kun. L. Šipavičiui už suteiktas Kalėdines dovanas. Be galo džiugu, kad tarp mūsų yra žmonių, kurie trokšta daryti gera ir dalytis su kitais geru

© PigiosSvetaines.lt