Gyventojų dėmesiui


Siūlau vieną iš Saulėtekių gatvių pervardinti buvusio ilgamečio Saulėtekio A.Mackevičiaus pagrindinės m-los direktoriaus Arūno Astrausko vardu. Visus kviečiu viešai diskusijai. Siūlykite.....   ​Seniūnas Arūnas Bačiūnas
Informuojame, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. prasidėjo paramos paraiškų surinkimas „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Paramos paraiškas galima pateikti iki kovo 12 d

D ė m e s i ui ! vilkijos apylinkių seniūnijos teritorijoje faktiškai gyvenančius, bet gyvenamąją vietą deklaravusius kitur gyventojus, prašome kuo skubiau atvykti į seniūniją ir deklaruoti gavvenamąją vietą ten, kur faktiškai gyvenate. seniūnija nuo šiol gaus finansavimą pagal deklaravusių gyventojų skaičių. deklaruojant gyv. vietą kartu privalo atvykti ir būsto savininkas su nuosavybės ir asmens dokumentais. prašome tai padatyri iki naujųjų metų. vilkijos apyl.seniūnijos adresas: kauno g.37, vilkija, kauno rajonas, tel.:837556221, 869809193. ​ Seniūnas Arūnas Bačiūnas
VILKIJOS APYLINKIŲ GYVENTOJŲ DĖMESIUI !!!
​Nuo 2018 m. sausio mėnesio 15 dienos Vilkijos Šv. Jurgio parapijos klebonas Linas Šipavičius nori aplankyti savo parapijiečius, susipažinti su jais. Prašome visus gyventojus, norinčius susitikti su parapijos klebonu L. Šipavičiumi Jūsų namuose pranešti elektroniniu paštu arunas.baciunas@vilkijosap.krs.lt arba paskambinti seniūnui 869809193. Klebonas Jus aplankys pagal iš anksto sudarytą grafiką, su kuriuo Jūs būsite supažindinti.
Arūnas Bačiūnas, Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas