mt_ignore:rajono
mt_ignore:apylinkių
 
 
 
 

 Kauno rajono"Triupio"kaimo bendruomenė (buvusi mokykla).
Nijolė Šabaniauskienė.
Tel: 8 6131178
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Lazduonių

Daugeliškių kaimo šventė

 

Daugeliškių krašto bendruomenės centras, įgyvendindamas vietos projektą „Tegul gerumas mus vienija“ pagal Kauno rajono vietos veiklos grupės įgyvendinamos Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 m. strategijos I pioriteto II priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“, sukvietė Daugėliškių žmones į kaimo šventę. Pristatėme projektą, paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, vasario 16-ąją. Vilkijos apylinkių seniūnijos seniūnas Arūnas Bačiūnas tarė žodį susirinkusiems, primindamas mūsų tautos istoriją ir linkėdamas būti savo krašto patriotais. Daugeliškių krašto bendruomenės centro pirmininkė priminė, kad meilę tėvynei reikia įrodyti ne žodžiais, bet darbais. Valentinas Pancerna skaitė savo a.a. mamos, mūsų krašto poetės Valentinos Pancernienės eiles apie Vasario 16-ąją bei atliko dainą apie Lietuvą. Bendruomenės centro pirmininkė pristatė Kauno rajono karaokė konkurso „Kai kalba širdys“ finalo dalyvius- talentus Gabiją Marcinkevičiūtę ir Valentiną Pancerną.

Kariškis Juozas Tamulynas susirinkusiems labai įdomiai pasakojo ir vaizdžiai pademonstravo kaip kareiviai iš sauso davinio pasigamina karštą patiekalą, kurį visi ragavo pasigardžiuodami. Vakaro atlikėjas Valentinas Pancerna grojo gitara ir dainavo dainas savo mamos eilėmis. Visą vakarą Valentinas Pancerna žavėjo savo sodriu balsu, dovanojo gerą nuotaiką ir gražias lietuviškas dainas.

Daugeliškių krašto žmonės turėjo galimybę pabūti kartu, pasivaišinti, padainuoti, aptarti nuveiktus darbus, pabendrauti bei pašokti.

Daugeliškių krašto BC pirmininkė Edita Marcinkevičienė

 
Daugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventė
Daugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventėDaugėliškių kaimo šventė
 
 
 

Daugėliškių krašto Daugėliškių bendr. centrasAnsambliukas suburtas Editos Marcinkevičienės pastangomisEdita Marcinkevičienė ir aktyvus bendruomenės narys V.Ausmanas
bendruomenės centras
Edita Marcinkevičienė.
Tel: 261221215
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Mokyklos g., Daugėliškių k.Akcija „Darom Global 2012“
. Šitaip tvarkėme Daugėliškius..
Va šitaip tvarkėmėsVa šitaip tvarkėmėsVa šitaip tvarkėmėsVa šitaip tvarkėmės
Va šitaip tvarkėmėsVa šitaip tvarkėmės  


Daugeliškių krašto bendruomenės centro projektas
„Tegul gerumas mus vienija“
 
Daugeliškių krašto bendruomenės centras nuo 2012 metų vasario 01 dienos pradeda vykdyti projektą pagal „Kauno rajono vietos plėtros 2007-2013 metų strategijos I prioriteto „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą II priemonę „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“, kurio pavadinimas „Tegul gerumas mus vienija“. Projektas apjungs ir suburs įvairaus amžiaus žmones: vaikus, jaunimą, senjorus. Projekto metu organizuosime kaimo šventes, gražiausių sodybų konkursus, dalyvausime kasmetiniame bendruomenių sąskrydyje, aplankysime bendruomenės centrus Kauno rajone, pristatysime savo veiklą, pasidalinsime gerąja patirtimi, praturtinsime materialinę bazę.

BC pirmininkė Edita Marcinkevičienė
 

 
"Kadagynas"Elena_Nevodonskiene_pirminike.jpgKadagynas.jpgBuveine.jpg
Bendruomenės centras

Elena Nevedonskienė
Tel: 8 37 556839, mob. 861615420
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Purviškių k. 
 
"Upės vingis"
Vilkijos gyvenvietės bendruomenės centras
Zuzana Bereišienė
Tel.: 8 37 556839
Saulėtekio g., Vilkijos k.


 
"Atmintis"
Saulėtekio bendr. centras
Arūnas Astrauskas
Tel.: darbo 8 37 538253, namų 8 37 55 10 81
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Saulėtekio k.


Saulėtekiai pasipuošė įspūdingu koplytstulpiu

Rugpjūčio 15 dieną visas katalikiškas pasaulis švenčia Žolines – DievoKoplystupilpis Motinos Mergelės Marijos Dangun ėmimo šventę. Itin iškilmingai ir prasmingai ši šventė paminėta Vilkijos apylinkių seniūnijos Saulėtekių krašto bendruomenėje. Vilkijos parapijos klebono Virgilijaus Dudonio iniciatyva Saulėtekiuose pastatytas ir pašventintas įspūdingas statinys – Mergelės Marijos koplytstulpis. Po šventų mišių Vilkijos bažnyčioje parapijiečiai, kraštiečiai, bendruomenės nariai susirinko prie koplytstulpio, kurį pašventino kunigas Virgilijus Dudonis.

Po to visi buvome pakviesti į mokyklą, kur vaišinomės, bendravome prie vasaros gėrybėmis nukrauto stalo, gaivinomės namine gira, gardžiavomės duonele su šviežiu medumi, šeimininkių suslėgtais sūriais, pyragais.

Saulėtekio bendruomenėVilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir Saulėtekio kaimo bendruomenės nariai nuoširdžiai padėkojo klebonui Virgilijui Dudoniui, Vilkijos parapijos bažnyčios iniciatyvinei grupei, visiems žmonėms, kurie savo nuoširdžiu darbu, lėšomis palaikė šią gražią mūsų klebono iniciatyvą.

Tebūna Mergelės Marijos statula, įprasminanti motinystę, savotišku kelrodžiu bei gerumo, dosnumo, meilės žmogui simboliu mums visiems.

Saulėtekių krašto bendruomenė
 
 
Padubysio
kaimo bendruomenė
Eimantas Zalensas

Tel.: 8 37 384987 mob.: 8 69 836295
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
http://www.zalensai.lt

Padubysio k.


 
 
Padauguvos bendruomenės renginiuosae visada gausu žiūrovųAktyviausi Padauguvos bendruomenės nariaiIš kairės Jurgita Grajauskaitė ir Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė


Padauguvos
bendr. centras
Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė
Tel.:86 15 85100
Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo automatinių reklaminių žinučių, jums reikia veikiancio Javascript, kad galėtumėte pamatyti adresą
Padauguvos k. 

Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras

Projektinė veikla

Nuo 2012 m. kovo 1 dienos įgyvendina projektą pavadinimuBendrauk, bendradarbiauk – dalinkis gerumu“.

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“

Strategijos priemonė, pagal kurią teikiamas vietos projektas: 2 priemonė „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 2 veiklos sritis “Solidarios ir novatoriškos bendruomenės ugdymas“


Projekto aprašymas:

Asociacija Padauguvos bendruomenės centras įsikūręs Padauguvos kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje 2009-ųjų metų spalio 29 dieną. Padauguvos kaime gyvena 332 gyventojai. Šiame kaime yra įsikūrę Padauguvos kultūros centras, biblioteka, medicinos punktas. Bendruomenėje organizuojami renginiai, kurie sudaro sąlygas bendruomenės nariams turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti meninius sugebėjimus, saviraišką.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja Padauguvos kultūros centro saviveiklininkų kolektyvuose jau 10 metų: moterų vokalinis ansamblis, skaitovų būrelis, estradinė – vokalinė grupė, kaimo kapela, vaikų ir suaugusių dramos klubas „Šypsenėlė“. Praėjusių metų pabaigoje susikūrė bendruomenės klubas „Trys bobutės ir kombainas“, kuris jau spėjo pasirodyti bendruomenės ir kultūros centro rengtame Kalėdiniame vakare. Padauguvos bendruomenės centras aktyviai bendradarbiauja su Padauguvos, Čekiškės, Batniavos kultūros centrais, Vilkijos apylinkių seniūnija. Bendruomenės centras prisideda organizuojant bendrus seniūnijos renginius. Tačiau gyventojai yra pasyvūs, renginiuose dalyvauja vos vienas kitas kaimo žmogus. Norime aktyvinti Padauguvos kaimo žmones, įtraukti juos į bendruomeninę, pilietinę veiklą. Todėl norime sustiprinti materialinę organizacijos bazę, suteikti sąlygas bendruomenės nariams aktyviai įsitraukti į mūsų organizacijos veiklą, rūpintis savo šeimos, kaimo ir seniūnijos gerove.

Projekto tikslas:

  1. Sudaryti sąlygas bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti ir tuo pačiu stiprinti Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumą ir aktyviai įtraukti naujus narius į bendruomenės centro veiklą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti bendruomenės narių susirinkimus ir prisidėti prie tradicinių kaimo renginių organizavimo ir dalyvauti šiuose renginiuose: „Sausio13 pilietinė akcija“, „Užgavėnės“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas - koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, Senųjų Metų palydos“.
  2. Suorganizuoti du renginius: bendruomenės šventę–susitikimą su 2 aktyviai Kauno rajone dirbančiais bendruomenių centrais, kuriam bus perkamos meninės programos sukūrimo ir atlikėjo paslaugos, ir lyderių ugdymo seminarą, kuriam bus perkamos mokymų paslaugos;
  3. Organizuoti bendruomenės centro veiklos informacinę sklaidą ir įsigyti jai reikalingas priemones.
  4. Nupirkti baldus, garso aparatūrą, kompiuterį, spausdintuvą, media įrangą, filmavimo kamerą, fotoaparatą, įstatyti duris.

Projekto veikla:

Kad būtų sudarytos sąlygos bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti, stiprinamas Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumas ir aktyviai įtraukiami nauji nariai į bendruomenės centro veiklą kasmet 1 mėn. prieš tradicinius kaimo renginius: „Sausio13 pilietinės akcija“, „Užgavėnių“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas - koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, „Senųjų Metų palydos“ organizuosime bendruomenės narių susirinkimus ir į juos kviesime pagal pomėgius kaimo žmones prisidėti prie renginių organizavimo ir dalyvavimo. Susirinkimų metu už nuopelnus organizuojant praeitą renginį aktyviausieji dalyviai bus nominuoti prizams gauti, o kitame tradiciniame kaimo renginyje tie prizai bus įteikiami. Nominacijas skirs patys susirinkimų dalyviai. Tikimės, kad tradiciniuose kaimo renginiuose, kuriuos organizuoja kultūros centras, mokykla, seniūnija, prisidedant bendruomenės centrui, dalyvaus vis didesnis skaičius kaimo gyventojų.Ir ne tik kaip dalyviai, bet ir kaip organizatoriai. Tai kels kaimo bendruomeniškumą, skatins tvirtą kaiminystę.

Kviečiame aplankyti Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras svetainę www.padauguva.lt

Pirmininkė Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė


Gerumu dalijosi padauguviečiai
 

Lapkričio 24 dieną į tradicinį renginį „Tegul gerumas nesibaigia“ visus pakvietė Padauguvos kultūros centro darbuotojai ir Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras nariai. Į šventę atvyko svečiai: Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis su žmona Nijole, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas su žmona Vilma, Batniavos kultūros centro folkloro ansamblis „Karklė“ ir vadovė Regina Aleknienė, Kauno krašto neįgaliųjų sąjungos liaudiškos dainos ansamblis „Ant ežero kranto“, dainuojamosios poezijos atlikėjas Daumantas Jatautas, akordeonistas Simonas Paulauskas, Pilates instruktorė Aušra Bacvinkaitė

Šventę pradėjo Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras jumoro grupės „3 bobutės ir kombainas“ bobutės, iškilmingai įnešdamos nominacijas, padėkas, gėles, bei vėliau parodžiusios trumpą vaizdelį „Zosytės demokratija“. Po to bobutės pakvietė visus uždegti gerumo žvakutę pirmiausiai savo širdyje, o kad šis gerumas nesibaigtų ir šildytų visus ne tik šiandieną, bet ir ateinančius metus, gerumo židinį uždegė Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė, Padauguvos medicinos punkto vedėja Zita Barišauskienė, Padauguvos kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė, Bendruomenės centro pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė ir Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas.
gerumo akcija

Sveikinimo žodį visiems susirinkusiems tarė Lietuvos Respublikos seimo nariai Raminta Popovienė ir Antanas Nesteckis, kurie prisiminė, kad Padauguvoje visada šilta, gera pabūti, pabendrauti, padainuoti, nes visa tai, kad eina iš širdies į širdį, yra labai svarbu kiekvienam žmogui, taip kaip ir bendravimas, kuris suartina ir suburia į savotiškaą šeimą, bei palinkėjo sveikatos ir skambių dainų, nes tai yra labai svarbu, pat pat palinkėjo šypsenų, dainų ir geros kloties ateinančiais metais. Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas pasveikino susirinkusiuosius į tradiciniu tapusį gerumo renginį ir pasidžiaugė, kad ši šventė puikus metas pasidžiaugti šių metų nuveiktais darbais bei ramiai sulaukti ateinančių metų.

Nuoširdžią, jausmingą ir šiltą dainų pynę visiems skyrė Batniavos kultūros centro folkloro ansamblis „Karklė“ (vad. Regina Aleknienė) ir Kauno krašto liaudiškos dainos ansamblis „Ant ežero kranto“, jautria muzikos gaida širdį virpino akordeonistas Simonas Paulauskas, eilių ir gitaros stygų skambesiu džiugino Daumantas Jatautas, kuris vieną dainą atliko kartu su mama Laima.

Po sveikinimų ir palinkėjimų visi norintys galėjo padėkoti. Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė dėkojo Vilkijos apylinkių seniūnui Arūnui Bačiūnui, Padauguvos moterų klubo „Viskas viename“ narės padėkojo Padauguvos bibliotekos vedėjai Reginai Jarienei ir bendruomenės centro pirmininkei Rūtai Rudžianskaitei – Kvaraciejienei, Padauguvos kultūros centro ir bendruomenės centro vardu buvo padėkota Padauguvos medicinos punkto vedėjai Zitai Barišauskienei, Individualios įmonės savininkei Aušrai Paulauskienei, Ričardui Pareigiui bei – AB „Vilkijos ūkis“ Česlovui Tallat – Kelpšai „Už paramą ir skleidžiamą gerumą“.

IMG_0029.jpgŠventėje buvo daug džiugių akimirkų – Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras narių iniciatyva pasigamintus ženkliukus naujiems nariams įteikė Padauguvos kaimo bendruomenės centro pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė, kuri džiaugėsi, kad bendruomenės narių skaičius vis didėja. Taip pat pasidžiaugė, kad Padauguvos bendruomenės aktyvus jaunimas sukūrė mėgėjų krepšinio komandą, kuri šią vasarą sėkmingai pasirodė Kauno rajone – laimėjo Daugėliškių bendruomenės surengtą 3x3 krepšinio turnyrą ir iš Zapyškio sporto žaidynių parsivežė trečiąją vietą bei sėkmingai sudalyvavo sporto šventėje Padauguvoje, apgynę Padauguvos bendruomenės įsteigtą taurę.

Pirmininkė pasidžiaugė, kad Padauguvoje gyvena ne tik aktyvus jaunimas, bet ir vyresniojo amžiaus žmonės, kurie aktyviai įsitraukė į sveikatos projektą „Sveikos gyvensenos propagavimas Padauguvos kaimo bendruomenėje (tęstinis projektas)“, lankė teorinius ir praktinius užsiėmimus. Svarbu, kad jau antrus metus iš eilės padauguviečiai atkreipė dėmesį, kad pilateso mankštos yra labai svarbios kiekvienam – ir jaunam, ir senjorui. Džiugu, kad ir toliau planuosime sveikatos projektus, nes tai aktualu mūsų bendruomenei. Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė ir Pilates instruktorė Aušra Bacvinkaitė įteikė teorinių ir praktinių užsimėmų pažymėjimus bei paskelbė tris nominacijas: „Tiesiausios kojos“, „Pareigingiausioji“, bei „Gera nuotaika“ ir palinkėjo mankštintis kiekviemą dieną, nes sveikata – mūsų brangiausias turtas. Projektas finansuotas Kauno rajono savivaldybės 2012 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Padauguvos kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė kartu su Vilkijos apylinkių seniūnu Arūnu Bačiūnu pasidžiaugė, kad šiemet aktyvūs buvo Padauguvos kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai, kurie dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje – peržiūroje, Kauno rajono kultūros centrų vaikų ir suaugusiųjų tikro garso muzikos festivalyje, 2012 metų Kauno rajono dainų ir šokių šventėje „Graži tu mano, brangi Tėvyne“, Žemdirbių šventėje Raudondvaryje „Rudens sambariai - 2012“ ir kultūros centro organizuojamuose renginiuose, taip pat aktyviai dalyvavo koncertinėjė veikloje išvykose. Meno mėgėjams buvo įteikti padėkos raštai ir gėlių žiedai.

Šventę vainikavo Padauguvos kaimo bendruomenės centro ir Padauguvos kultūros centro įsteigtos nominacijos: „KAIMO MARTI“, „METŲ ATRADIMAS“, „Tylusis talentas – už gražias idėjas, puikią kūrybą ir kuklumą“, „Metų partnerystė“, „Kaimo bendruomenės lyderis“, „Už tai, kad ieško ir randa “, „Metų frazė “, „Už idėją, kad Jonines galima švęsti kitaip“.

Po nominacijų visus šokti ir dainuoti pakvietė Padauguvos kultūros centro dainininkas Dainius Tarvydas ir Padauguvos kultūros centro Daugėliškių moterų vokalinis ansamblis. Pasidalinę šilumą bei gerumu ir padėkoję vieni kitiems padauguviečiai ir svečiai skirstėsi namo. Skirstėsi neskubėdami – juk čia buvo dalinamasi gerumu ir buvo taip gera...

Parengė bendruomenės centro narė Valda Rudžianskaitė

Nuotraukos Dariaus Kvaraciejaus

 Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia
 Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia Tegul gerumas nesibaigia
 

Asociacija Padauguvos kaimo bendruomenės centras

Projektinė veikla

Nuo 2012 m. kovo 1 dienos įgyvendina projektą pavadinimuBendrauk, bendradarbiauk – dalinkis gerumu“.

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“

Strategijos priemonė, pagal kurią teikiamas vietos projektas: 2 priemonė „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 2 veiklos sritis “Solidarios ir novatoriškos bendruomenės ugdymas“


Projekto aprašymas:

Asociacija Padauguvos bendruomenės centras įsikūręs Padauguvos kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje 2009-ųjų metų spalio 29 dieną. Padauguvos kaime gyvena 332 gyventojai. Šiame kaime yra įsikūrę Padauguvos kultūros centras, biblioteka, medicinos punktas. Bendruomenėje organizuojami renginiai, kurie sudaro sąlygas bendruomenės nariams turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti meninius sugebėjimus, saviraišką.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja Padauguvos kultūros centro saviveiklininkų kolektyvuose jau 10 metų: moterų vokalinis ansamblis, skaitovų būrelis, estradinė – vokalinė grupė, kaimo kapela, vaikų ir suaugusių dramos klubas „Šypsenėlė“. Praėjusių metų pabaigoje susikūrė bendruomenės klubas „Trys bobutės ir kombainas“, kuris jau spėjo pasirodyti bendruomenės ir kultūros centro rengtame Kalėdiniame vakare. Padauguvos bendruomenės centras aktyviai bendradarbiauja su Padauguvos, Čekiškės, Batniavos kultūros centrais, Vilkijos apylinkių seniūnija. Bendruomenės centras prisideda organizuojant bendrus seniūnijos renginius. Tačiau gyventojai yra pasyvūs, renginiuose dalyvauja vos vienas kitas kaimo žmogus. Norime aktyvinti Padauguvos kaimo žmones, įtraukti juos į bendruomeninę, pilietinę veiklą. Todėl norime sustiprinti materialinę organizacijos bazę, suteikti sąlygas bendruomenės nariams aktyviai įsitraukti į mūsų organizacijos veiklą, rūpintis savo šeimos, kaimo ir seniūnijos gerove.

Projekto tikslas:

  1. Sudaryti sąlygas bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti ir tuo pačiu stiprinti Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumą ir aktyviai įtraukti naujus narius į bendruomenės centro veiklą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti bendruomenės narių susirinkimus ir prisidėti prie tradicinių kaimo renginių organizavimo ir dalyvauti šiuose renginiuose: „Sausio13 pilietinė akcija“, „Užgavėnės“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas - koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, Senųjų Metų palydos“.
  2. Suorganizuoti du renginius: bendruomenės šventę–susitikimą su 2 aktyviai Kauno rajone dirbančiais bendruomenių centrais, kuriam bus perkamos meninės programos sukūrimo ir atlikėjo paslaugos, ir lyderių ugdymo seminarą, kuriam bus perkamos mokymų paslaugos;
  3. Organizuoti bendruomenės centro veiklos informacinę sklaidą ir įsigyti jai reikalingas priemones.
  4. Nupirkti baldus, garso aparatūrą, kompiuterį, spausdintuvą, media įrangą, filmavimo kamerą, fotoaparatą, įstatyti duris.

Projekto veikla:

Kad būtų sudarytos sąlygos bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti, stiprinamas Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumas ir aktyviai įtraukiami nauji nariai į bendruomenės centro veiklą kasmet 1 mėn. prieš tradicinius kaimo renginius: „Sausio13 pilietinės akcija“, „Užgavėnių“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas - koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, „Senųjų Metų palydos“ organizuosime bendruomenės narių susirinkimus ir į juos kviesime pagal pomėgius kaimo žmones prisidėti prie renginių organizavimo ir dalyvavimo. Susirinkimų metu už nuopelnus organizuojant praeitą renginį aktyviausieji dalyviai bus nominuoti prizams gauti, o kitame tradiciniame kaimo renginyje tie prizai bus įteikiami. Nominacijas skirs patys susirinkimų dalyviai. Tikimės, kad tradiciniuose kaimo renginiuose, kuriuos organizuoja kultūros centras, mokykla, seniūnija, prisidedant bendruomenės centrui, dalyvaus vis didesnis skaičius kaimo gyventojų.Ir ne tik kaip dalyviai, bet ir kaip organizatoriai. Tai kels kaimo bendruomeniškumą, skatins tvirtą kaiminystę.

Kviečiame aplankyti Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras svetainę www.padauguva.lt

Pirmininkė Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas