mt_ignore:rajono
mt_ignore:apylinkių
 
 
 
 
 


Akcija “Darom Global 2012” Padauguvoje

Saulėtą ir šiltą akcijos “Darom Global 2012” rytą prie pastato, kuriame įsikūrę Padauguvos kultūros centras, biblioteka, bendruomenės centras ir medicinos punktas, rinkosi Padauguvos kaimo bendruomenė.

Apsitarę ir pasiskirstę darbus padauguviečiai į maišus rūšiavo šiūkšles, grėbė lapus ir tvarkėsi. Atvykęs Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas džiaugėsi, kad padauguviečiai aktyviai ir gausiai prisidėjo prie akcijos ir jiems rūpi savo kaimo gerovė.

Regina JarienėDžiugu tai, kad visi susirinko su gera nuotaika, šypsena veide ir dirbo tam, kad mūsų kaimas būtų tvarkingesnis, gražesnis ir patiems būtų malonu jame gyventi. Taip pat gera, kad į šią akciją įsijungė ne tik vyresni žmonės, bet ir tėveliai su mažosiomis atžalėlėmis.

Po akcijos “Darom 2012” kultūros centro direktorė, bibliotekos vedėja ir bendruomenės centro pirmininkė vieningai dėkojo dalyviams ir džiaugėsi sakydamos, kad Padauguvoje ateitis yra, jei akcijoje dalyvauja ir vaikučiai.

Padauguvos kultūros centro direktorė B. Rudžianskienė
Bibliotekos vedėja R. Jarienė
Bendruomenės centro pirmininkė R. Rudžianskaitė-Kvaraciejienė


Darom 2012 PadauguvojeDarom 2012 PadauguvojeDarom 2012 PadauguvojeDarom 2012 Padauguvoje
Darom 2012 PadauguvojeDarom 2012 PadauguvojeDarom 2012 Padauguvoje Kazio Bradūno 95-sios gimimo metinės


Ir suplaka linksmiau širdis-

Vėl prieš akis gimtasis kraštas...... / K.Bradūnas/

Bradūno minėjimasPadauguvos bibliotekoje buvo paminėtos Kazio Bradūno 95-sios gimimo metinės. Bibliotekos jaunieji skaitytojai ir lankytojai susirinko į literatūrinę popietę, kurioje prisiminėme lietuvio poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureto biografija, jo kūrybą.

Pasirinkome poeto rinktinę :“ Įaugom Nemuno upyne“, kurioje daugiau dėmesio skirta jaunimui mokyklinio amžiaus vaikams. Pasirinktinai moksleiviai skaitė iš poeto kūrybos, susipažinome su poeto kūryboje jaučiamomis nuotaikomis, , sužinojome, ką poetas įsipareigojęs buvo savo tautai jos praeičiai.

Jaunieji bibliotekos skaitytojai ir jaunimas sužinojo, koks svarbus poeto kelio ženklas- antologija“Žemė“. J. Grinius šios antologijos įvade pavadino K.Bradūną žemdirbiškuoju poetu ir, norėdamas jį tiksliai pabrėžti, pasakė:“Bradūnas ne gamtos,o žemės poetas“. Poetas turįs žemės šventumo jausmą. Tai kuo puikiausiai galime pajusti perskaitę jo eilėraštyje:“ Vakaro malda“.

Filosofas A.Maceina yra pasakęs, kad K.Bradūnas savo poezijoje peršoka tautinę kasdienybę ir pasineria į pirmykščius mūsų tautos elementus

Nors ir žvarbią, šaltą dieną, galima buvo pasidžiaugti, kad vykusioje popietėje mus visus sušildė gražiausi posmai, diskusijos bendravimas.

2012 02 19


 
konkurso apdovanojimaiSaulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos bendruomenė dalyvavo „Geriausiai tvarkomų mokyklų aplinkos apžiūroje - konkurse 2011“. Šį konkursą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos jaunimo turizmo centru.

Šis konkursas – apžiūra vyko dviem etapais. Apžiūroje dalyvavo per 1000 Lietuvos švietimo įstaigų. Švietimo specialistai, kraštovaizdžio architektai vertino ar racionaliai panaudojama švietimo įstaigos teritorija, kokia želdinių, poilsio zonų, sporto aikštynų bendra būklė, kaip jie prižiūrimi. Daug dėmesio buvo skiriama individualiems, Apdovanojimo ceremonijaestetiškiems, savitiems įstaigų aplinkos bruožams: želdinių komponavimui, dekoratyvumui, mažųjų architektūros formų naudojimui. Buvo žiūrima, kaip saugomi vertingi kraštovaizdžio elementai, kaip jie panaudojami ugdymo procese. Komisija vertino ir darbą skatinančią estetišką aplinką - kūrybines laboratorijas, dirbtuves, mokyklinius muziejus, erdves, kuriose gali vykti parodos, meninės akcijos. Atsižvelgta ir į tai, kaM.K. Čiuorlionio šokio teatro pasirodymasip vaikai ir jaunimas skatinami tvarkyti teritoriją, kaip skleidžiamos aplinkosauginės idėjos, kaip tvarkomos atliekos.

Lapkričio 11 dieną Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos Šokio teatre Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktoriui Juliui Tovtkevičiui buvo įteiktas Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus padėkos raštas mokyklos bendruomenei už individualumo paieškas tvarkant aplinką. Mokykla taip pat apdovanota konkurso rėmėjų specialiu prizu.

Aldona Ausmanienė


 

Vaikai-gyvenimo žiedai

Sapnuojančio medžio pavėsy
Tylėdami žaidžia vaikai:
Galvutės papurusios, šviesios
Krūvon susiglaudę taikiai.
Ir niekas taip gražiai nežydi, kaip šypsena vaiko lūpose, niekas taip greitai nedžiūsta, kaip vaiko ašaros, niekas taip neparodomas kaip vaiko noras sužinoti, pažinti.../A .Baltrūnas/
Šias žodžiais prasidėjo renginys skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.Vasara prasideda gražia vaikų švente.
 
Vaikų dienaPadauguvos bibliotekoje, kartu su kultūros centru vyko literatūrinė popietė: Vaikai-gyvenimo žiedai“, Svečiuose dalyvavo Čekiškės kultūros centro vaikų dramos kolektyvas „Pasakėlė“,kurie parodė spektaklį,iš S.K. Čiurlionytės kūrinio „Stebuklinga lazdelė“/ vad. E.Tarolienė/, bibliotekos klubo „Šypsenėlė“ nariai suvaidino pamokančią pasaką: J.Degutytė: “Mėlynasis obuolys“/ vad . R.Jarienė/,Vaikų diena
Čekiškės kult. Centro direktorė E Tarolienė, kalbėjo apie vaikus, jų tarpusavių santykius, jų globą, draugystę ir gerumą. Bibliotekos klubo nariai perskaitė posmus apie vaikystę, minė mįsles, bendravo. Padauguvos kult. cent. direktorė padėkojo svečiams ir visiems dalyvavusiems šventėje,įteikė atminimo dovanėles.
Daug gerų akimirkų suteikė ir šventei pasibaigus, mūsų svečių pačių pasigamintas aitvaras , kuris buvo paleistas į dangų.
Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė


 
 
 
Darom akcija Vilkijos apylinkėje
Darom akcijaDarom akcijaDarom akcijaDarom akcija
Darom akcija   
 
 
 

Vaikų knygos dienos Padauguvoje
Stasys LiutvinavičiusPadauguvos bibliotekoje vyko popietė :“ Žodis ir knyga- visada greta“. Į šią popietę atvyko svečių:
tai Vilkijos miesto bibliotekos jaunieji skaitytojai,Vilkijos bažnyčios vargonininkė-Evelina, Lietuvos rašytojų sąjungos narys- Stasys Liutvinavičius, Vilkijos apyl. seniūnas A.Bačiūnas, Padauguvos bibliotekos lankytojai ir skaitytojai.
Renginį pradėjo Padauguvos bibliotekos klubo Jaunieji skaitovainariai,kurie supažindino, kokią naudą duoda knyga jaunajam skaitytojui, suvaidino instenizacija, skirtą knygos dienai deklamavo posmus. Renginį paįvairino Vilkijos miesto bibliotekos dalyviai, kurie suruošė įdomią viktoriną apie knygą, aktyviausieji buvo apdovanoti diplomais.Maloniais kūriniais susirinkusius pamalonino vargonininkė- Evelina. Gerb. St. Liutvinavičius pristatė savo naujausią knygą“ Sūnaus dovana“-tai savo tėviškės- Vilkijos krašto žmonėms, skirti eilėraščiai ir dainos.

Padauguvos bibliotekos vedėja Regina Jarienė
 

Žodis ir knyga - visada gretaŽodis ir knyga - visada gretaŽodis ir knyga - visada gretaŽodis ir knyga - visada greta

Kaziuko mugė 2011
 
Nuplasnojo, nuvilnijo, dainomis ir šokiais nuskambėjo per visą Lietuvą, pavasarį skelbianti Kaziuko mugė. Šiais metais, kaip ir keletą metų atgal, mugė neaplenkė ir Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos. Mokiniai, padedami tėvelių ir savo mokytojų, padirbo įvairių dirbinių, prikepė skanių kepinių, pagamino gaivių gėrimų. Visus susirinkusius į mugę pasveikino Kazys, mokyklos direktorius J.Tovtkevičius, ir Kazytė, pradinių klasių mokytoja L.Dovidaitienė. Liaudiška muzika linksmino muzikantai V.Štilpa ir V.Nekrošius. Laikas pralėkė nepastebimai: vieni prekiavo, kiti pirko, treti - tiesiog smagiai laiką leido.
2011 kovo 04 d.
Aprašė pradinių klasių mokytoja
L.Dovidaitienė
Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011
Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011Kaziuko mugė 2011
 
 
 
 
Vasario 16
Vasario 16-oji - svarbiausia XXI a. atkurtos Lietuvos valstybės data. Tokią dieną, kaip Vasario 16–oji, ieškome savęs, ieškome atsakymų į klausimus: kas mes esame, kas mus Vasario 16 Saulėtekiuosesieja?
Ar Vasario 16–oji ir teliko toji vienintelė data, kai nėra beprasmiška kalbėti apie patriotizmą, tėvynės meilę, aukštesnes vertybes, aukojimąsi?

Šiai datai paminėti Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinėje mokykloje vyko iškilmingas renginys. Visa mokyklos bendruomenė susirinko šventiškai papuoštoje mokyklos salėje. Iškilmingai kilo valstybės vėliava, buvo giedamas himnas, sveikinimo kalbas sakė mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius ir Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas. Jie kalbėjo, kad šiandien, kai už lango vasario pūga, ypatingai norisi prisiminti ir įvertinti darbus ir nuopelnus tų, kurie išdrįso mesti iššūkį savo svajonei ir kurių žygį lydėjo sėkmė. Mintimis kvietė persikelti į tą tolimą XIX amžiaus pabaigą: Povilas Višinskis, Jonas Biliūnas, Vincas Kudirka, Jonas Basanavičius... Tai šie vyrai tiesė Lietuvos kelią, kuriuo einame šiandien. Pasaulis keičiasi itin sparčiai, ir tam, kad mes gebėtume sėkmingai prisitaikyti jame, reikia didžiulių kiekvieno mūsų pastangų. Šiandien Lietuvos Sveikinimo kalbas sakė seniūnas Arūnas Bačiūnasvalstybingumo idėjų prasmingumas priklauso nuo kiekvieno iš mūsų.

Mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius Vasario 16 – sios proga už nuopelnus mokyklai apdovanojo 10 klasės mokinę Liviją Šmigelskytę, dailės mokytoją Eglę Marcinkevičiūtę, muzikos mokytoją Ramunę Serafinaitę, istorijos mokytoją Marytę Šlapikienę. Klausėmės moksleivių deklamuojamų posmų ir dainų apie Tėvynę.

Lietuvių rašytojas, dramaturgas J.Grušas rašė: "Tėvynė – tai ne milijonai žemės valakų, ne miškai, ne upės. Tėvynė – sąvoka moralinė. Žmogus širdy nešiojasi Tėvynę. Tik tas jos nepraras, kas nenorės..."
Laimutė Vereckienė,
Vasario 16 minėjimas Sauletekio mokykloje.Vasario 16 minėjimas Sauletekio mokykloje.Vasario 16 minėjimas Sauletekio mokykloje.Vasario 16 minėjimas Sauletekio mokykloje.
 


Sausio 13
Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Daugelis karų, nesutarimų, ginčų kildavo ir tebekyla būtent dėl noro apriboti ir visiškai panaikinti laisvę. Netekti laisvės – netekti galimybės augti ir tobulėti.
Tikrąjį lietuvių tautos ryžtą ir pasiaukojimą parodė 1991 metų Sausio 13-osios įvykiai. Jie pareikalavo nemažai aukų. Apie žmonių drąsą tomis dienomis galėjai išgirsti iš pačių dalyvių, spaudos, kitų informacijos priemonių. Tačiau laikas bėga; nugrimzta į užmarštį kraupūs vaizdai, apgyja dvasinės ir fizinės žaizdos. Šiemet minime Nepriklausomybės atgavimo dvidešimtmetį.
Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinėje mokykloje Sausio 13 – osios minėjimo renginiai prasidėjo pirmadienį moksleivių piešinių paroda ,,Piešiu Laisvę“.
Sausio 13-ją 8.00 val. mokyklos bendruomenė prisijungė prie respublikinės pilietinės akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. Visuose mokyklos languose sušvito žvakelių šviesos. Žiūrėjome filmuotą dokumentinę medžiagą apie istorinę 1991 m. sausio 13 – ją.
Vakare visi rinkomės mokyklos aikštelėje prie laužo. Išklausėme seniūno Arūno Bačiūno, istorijos mokytojos Marytės Šlapikienės, mokyklos darbuotojos Violės prisiminimų apie tragiškus sausio įvykius. Atmintin įstrigo mokyklos direktoriaus Juliaus Tovtkevičiaus pacituoti Justino Marcinkevičiaus žodžiai: „Vėliavą ne taip sunku iškelti, kaip sunku per kasdienybę nešti“ .
Prie laužo dainavome liaudies dainas, vaišinomės arbata, bendravome.
Laimutė Vereckienė,
Saulėtekio Antano Mackevičiaus
pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sausio 13 SaulėtekiuoseSausio 13 SaulėtekiuoseSausio 13 SaulėtekiuoseSausio 13 Saulėtekiuose


Trijų karalių šventė Saulėtekiuose

Trijų karalių šventė SaulėtekiuoseJau daugiau nei dešimt metų tęsiasi draugystė tarp mokyklos bendruomenės ir Lietuvos pensininkų sąjungos Kauno skyriaus narių. Šios sąjungos pirmininkės Marijos Garšvienės iniciatyva Saulėtekio Antano MackevičiausKaimo kapela pagrindinės mokyklos moksleiviai kasmet apdovanojami išvykomis į teatrą, dovanomis.
Su dovanomis jie atvyko ir į Trijų Karalių šventę. Atvežė dovanų ne tik mokyklos moksleiviams, bet ir visai mokyklos bendruomenei. Šio skyriaus kaimo kapela ,,Bočiai“padovanojo puikų liaudiškos muzikos koncertą. Jau senokai buvome klausę tokios puikios muzikos. Ne tik plojome, dainavome, bet ir kojas kilnojome. Šokio sūkury Trijų karalių šventė Saulėtekiuosesukosi ne tik mokyklos direktorius, darbuotojai, mokinių tėveliai, bet ir nuolatinis mūsų renginių svečias bei rėmėjas - seniūnas Arūnas Bačiūnas su žmona.Renginys Saulėtekiuose
Šventę netikėtai aplankė ir Trys Karaliai. Jie visiems linkėjo svarbiausių dalykų: sveikatos, tikėjimo ir laimės, visiems dosniai dalijo puikią nuotaiką šventės metu.
Atsisveikinome su ,,Bočiais“ bei gerbiama Marija Garšviene Tėvo Stanislovo žodžiais: „Gyvenimui galima ir reikia kelti tik vieną tikslą – skleisti šviesą. Tekyla ji iš Jūsų gerųjų širdžių ir tepaliečia kitų širdis“.
Laimutė Vereckienė,
Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui


 Padauguvoje šventė
 
Rugpjūčio pabaigoje Kauno rajono skyriaus socialdemokratai surengė dviračių žygį, skirtą Kauno rajono 55mečiui paminėti. Žygio dalyviai aplankė Padauguvą, kur susitiko su kaimo bendruomene. Šio susitikimo metu Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas pažadėjo dar ne kartą apsilankyti E. TarolienėPadauguvoje bei pabendrauti su kaimo žmonėmis. Šį pažadą meras ištesėjo ir atvyko į bendruomenės šventę „Tegul gerumas nesibaigia“.
Padauguviečiai rinkosi į šventęĮ šventę gausiai rinkosi ne tik padauguviečiai, aplinkinių kaimų gyventojai bei svečiai: Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Čekiškės kultūros centro direktorė Elena Tarolienė su „Kraitės“ kolektyvo narėmis, Daugėliškių bendruomenės centro narė, Vilkijos apylinkių seniūno pavaduotoja Aldona Ausmanienė, skautų tunto „Vilkijos ąžuolai“ atstovės Aleksandra Jasnauskienė bei Irena Valatkevičienė ir kiti. Savo pažadą aplankyti Padauguvą tęsėjo ir šios šventės globėjas Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas su žmona. Padovanoti šventinį koncertą padauguviečiams meras pakvietė Livetą ir Petrą Kazlauskus.
Susirinkusieji į šventę lankė padauguviečių Albinos Onos Vaitiekūnienės ir Valdos Rudžianskaitės rankdarbių parodą. Pastaroji kviečia visus norinčius mokytis nėrimo meno ketvirtadienio popietėmis kultūros centre.
GerumasŠventė prasidėjo gerumo simbolio žvakės – uždegimu. Renginio vedančiosios Jurgita Grajauskaitė ir Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė siūlė dalintis šiluma, gerumu ir nors trumpam pamiršti širdį slegiančius rūpesčius ir bėdas.
Padauguvos bibliotekos ir kultūros centro moterų klubas „Viskas viename“ susirinkusiems pasakojo, Padauguviečiai ir jų svečiaikoks ilgas duonelės kelias nuo grūdo pasėjimo dirvoje iki iškeptos duonelės padėjimo ant kasdienio stalo. Klubo moterys džiaugėsi, kad po rudens darbų gali susirinkti padainuoti bei pasidžiaugti užaugintomis šių metų gėrybėmis. Padauguvos kultūros centro suaugusių ir vaikų klubo „Spindulėlis“ (vad. B. Rudžianskienė) nariai Karolina Jocytė ir Paulius Vitkauskas suvaidino pasaką „Gyvenimas ir duona“. Šis vilko (Karolina Jocytė) ir ūkininko (Paulius Vitkauskas) dialogas visiems priminė, kad reikia dirvą suarti, rugius pasėti, užakėti, nupjauti, į kluoną suvežti, iškulti, sumalti, tešlą užmaišyti, iškepti ir tada jau galima duonelę valgyti. Klubo narės vaikams pritarė, kad rugiapjūtės metu užtekdavo darbo visiems: vyrai rugius dalgiais pjaudavo, moterys pėdus rišdavo, o maži vaikai nukritusias rugių varpeles surinkdavo; net mažiausius kūdikėlius mamos nešdavosi ir gale rugių lauko miegoti paguldydavo. ParodaTaip pat moterys vaikams pasakojo, kad spragilai, kuldami rugius kalbėdavo. Jei vienas kuldavo, spragilai sakydavo: „ubags, ubags“, jei dviese: tai tau, tai tau, pats su pačia, pats su pačia...“ Klubo narės akcentavo, kad seniau duonelė būdavo labai gerbiama: šeimininkė tešlą ranka glostydavo, plaštakos šonu kepalo viduryje įspausdavo kryželį ir pašaudavo krosnin, vaikams prisiminė, kad nukritusią duonelę reikia pakelti ir pabučiuoti, kad toji neužpyktų ir iš namų neišeitų. Po visų pasakojimų ir pamokymų moterys duona vaišino visus salėje esančius.
Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas padėkojo moterų klubo „Viskas viename“ moterims ir direktorei už pamokėlę „ Nuo grūdo iki duonelės“, pasveikino seniūną, bendruomenės pirmininkę ir visus susirinkusius sakydamas, kad didžiausia dovana yra atitrūkti nuo kasdienių darbų ir pabendrauti. Meras džiaugėsi, kad šie metai Kauno rajonui yra neeiliniai metai, nes Kauno rajonas atšventė 55 – rių metų jubiliejų. Lyginant pagal kitus miestus, tai yra nedaug, tačiau lyginant su žmogaus gyvenimo amžiumi, tai yra branda, - sakė meras Valerijus Makūnas. Taip pat meras džiaugėsi šiuo derlingu kraštu, jo aktyviais žmonėmis, kurie dalyvauja kultūrinėje veikoje, dalijasi gerumu bei gali džiaugtis bendruomenėje kartu sukurtais darbais. Valerijus Makūnas dėkojo, kad padauguviečiai sugeba kasdienybėje sustoti, atsiremti vieni į kitus, puoselėti tradicijas, kad moka būti kartu ir padėkoti vieni kitiems. Kauno rajono savivaldybės meras džiaugėsi, kad Padauguvos kraštas užaugino patį didžiausią ir brandžiausią ąžuolą – Andrių Gudžių. Šiuo Pasaulio jaunimo čempionu džiaugiamės ir didžiuojamės ir mes. Baigdamas savo kalbą meras palinkėjo padauguviečiams tvirtybės, tikėjimo ir stiprinti bendrumo jausmą, kurį jau turite. A. Bačiūnas
Seniūnas Arūnas Bačiūnas džiaugėsi, kad susirinkusieji sugeba atsipalaiduoti po rudens darbų, kad gerumas šiam kraštui yra nesvetimas bei linkėjo ir toliau dalinis gerumu su aplinkiniais.
Čekiškės kultūros centro direktorė Elena Tarolienė atvykusi į šį renginį pasakė, kad visada malonu ir gera svečiuotis Padauguvoje, kaip savo namuose, bendradarbiauti su kolektyvais. Direktorė prisiminė, kad čia atvažiavus kaimiško tikrumo, gerumo nestinga, o kultūros centro direktorei, kaip renginių ir kolektyvų sielai, palinkėjo, kad jos gerumas niekada nesibaigtų, kad Čekiškės ir Padauguvos kolektyvų bendradarbiavimas dar ilgai tęstųsi.
Rajono meras V. MakūnasŠventės metu kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė kartu su Kauno rajono meru Valerijumi Makūnu įteikė padėkas Adelei Poškevičienei 80 –mečio proga už lietuviškos dainos puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje, Albinai Onai Vaitiekūnienei už grožio puoselėjimą, Jurgitai Grajauskaitei už nuoširdų kultūros puoselėjimą kaime, Dainiui Tarvydui – už neblėstančią meilę dainai. Nuoširdžiai padėkota Vidai Vaidotienei, Astai Markauskienei, Rasai Vaidotienei už grožio puoselėjimą bendruomenėje, AB „Vilkijos duona“ Ramutei ir Sauliui Jociams už paramą , bei šios šventės globėjui Kauno rajono merui Valerijui Makūnui.Koncertuoja Kazlauskai
Susirinkusiems patiko Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas, kurio metu Liveta išdalino daug muzikos plokštelių patiems aktyviausiems dalyviams. Liveta ir Petras Kazlauskai buvo išradingi ir leido padainuoti visiems: Vilkijos apylinkių seniūnui, ūkininkui, klubo moterims, Kauno rajono merui, skautų tunto „Vilkijos ąžuolai“ atstovei Irenai Valatkevičienei. Koncerto pabaigoje visi sustoję su Kazlauskais dainavo giminių dainą, tai suvienijo visus salėje esančius.
Prie arbatos puodelio kiekvienas priėjęs prie Kauno rajono mero galėjo išsakyti savo bėdas ir problemas. Meras niekur neskubėjo - visus išklausė.
Tiek kultūros centro darbuotojai, bibliotekininkė, bendruomenė sutiko su mero Valerijaus Makūno pasakytais žodžiais, kad Vilkijos apylinkių seniūnija turi gerą seniūną - Arūną Bačiūną. Taip pat meras patikino, kad šis apsilankymas Padauguvoje yra ne paskutinis.
Dar sekmadienį padauguviečiai dalinosi džiugiomis šventės akimirkomis, dėkodami organizatoriams.
 
Informaciją parengė Padauguvos kultūros centro Meno taryba ir bendruomenės centras
 
 
Nuotraukos Valdos Rudžianskaitės


Airidos paroda
Ausmaninenė Spalio 13 dieną, šeštadienį Daugėliškių bendruomenės centro patalpose buvo organizuota pirmoji Purviškių kaime gyvenančios Vilkijos gimnazijos mokinės AIRIDOS MASTEIKAITĖS meninės fotografijos darbų paroda. Į parodą susirinko gausus vietinio ir aplinkinių kaimų gyventojų būrys, Airidos bedramoksliai ir šeimos draugai.Eglė Simonaitienė, pirmoji pastebėjusi Airidos fotografinius sugebėjimus.
Jaunąją kūrėją pasveikinti atvyko rajono meras Valerijus Makūnas, labdaros ir paramos fondo direktorėAirida su Dariumi Keru Aurelija Makūnienė, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas MakūnasBačiūnas, Saulėtekio A.Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius, Purviškių bendruomenės centro „Kadagynas“ pirmininkė Elena Nevedonskienė, Čekiškės Pr. Dovydaičio vidurinės mokyklos mokytoja Eglė Simonaitienė, pirmoji pastebėjusi Airidos fotografinius sugebėjimus.
Parodą pristatė ir su jaunosios fotomeninkės darbais supažindino fotomenininkas Darius Keras. Jaukią parodos atmosferą sukūrė Saulėtekio ParodaA.Mackevičiaus pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojos Ramunės Serafinaitės atliekamos dainos, Justinos Žutautaitės skaitomi kūriniai . Parodą rėmė Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas, kurio direktorė visada noriai paremia gabius ir talentingus Vilkijos krašto vaikus. Airida džiaugėsi savo darbo vaisiais, dėkojo rėmėjams ir tėveliams.
Parodos džiaugėsi prasmingai praleidę popietę , patirtus naujus įspūdžius ir šiltas akimirkas. Jaunąjai kūrėjai palinkėta sulaukti gausaus lankytojų dėmesio kituose šios parodos pristatymuose, o ateityje džiuginti savo kraštiečius ir fotografijos mėgėjus naujais darbais.
 
Vilkijos apylinkių seniūno pavaduotoja Aldona Ausmanienė.

Airidos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos paroda
Airidos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos parodaAiridos pirmoji fotografijos paroda
Airidos pirmoji fotografijos paroda   Maironio minėjimas

Spalio 21 dieną Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko renginys, skirtas Maironio 148 -osioms gimimo metinėms. Renginyje dalyvavo moksleiviai maironiečiai iš įvairių Lietuvos kampelių, tarp jų buvo ir mūsų krašto atstovai Kauno rajono savivaldybės administracijos Maironio minėjimas Kaunedirektoriaus pavaduotoja Regina Lukoševičienė, Raudondvario seniūnas Tomas Gaidamonis, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Saulėtekio Antano Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius, lietuvių kalbos mokytoja Dalia Šiaulienė ir grupelė mokinių.
Renginys prasidėjo Maironio lietuvių literatūros muziejuje, kur vyko koordinatorių pasitarimas dėl edukacinės programos ,,Maironio keliu į mokslą“, kuri skirta 150-osioms gimimo metinėms. Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas visus susirinkusius koordinatorius supažindino su edukacinės programos pasiruošimo etapais, įvykdymo galimybėmis. Koordinatorių pasitarime dalyvavo maironiečių atstovai iš Betygalos, Ariogalos, Raseinių, Utenos, Vilkijos, Juodaičių ir kt. Pasitarime tai pat dalyvavo švietimo ministerijos komunikacijų skyriaus vyriausioji specialistė Elona Bagdanavičienė. Buvo aptartos priemonės, jei edukacinė programa negautų finansavimo.
Tuo metu mokiniai, atvykę iš įvairių mokyklų, kartu su savo mokytojais, patraukė į senamiestį, kur aplankė Maironio muziejų, paminklą ir kapą. Moksleiviams buvo įdomu susitikti su arkikatedros administratoriumi kun. Evaldu Vitulskiu, su kuriuo aplankė Benediktinų vienuolyną ir bažnyčią.
Grįžus į mokyklą, vyko šventinis renginys. Kalbėjo maironiečių draugijos pirmininkas Eugenijus Urbonas, gimnazijos direktorė Daiva Garnienė, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Saulėtekio A.Mackevičiaus pagrindinės mokyklos direktorius Julius Tovtkevičius, kiti svečiai.
Šventę nuspalvino mokinių atlikti muzikiniai kūriniai. Aktyviausiems maironiečiams buvo įteikti padėkos raštai.

Rudens sambariai
Šeštadienį Raudondvario dvaro sodyboje šurmuliavo derliaus šventės ''Rudens sambariai 2010 „ dalyviai ir svečiai. Šventėje dalyvavo žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Kauno rajono vadovai.Visų nuotaika buvo pakili. Net ir gamta šiais metais krėtusi žemdirbiams nemalonias išdaigas nepagailėjo šilumos ir saulės spindulių.
Mūsų rajone esančios dvidešimt penkios seniūnijos buvo įrengusios savo kiemelius. Kiekvienas kiemelis stebino savo išradingumu ir išmone.Vilkijos apylinkių seniūnijos kiemelį puošė Purviškių krašto gyventojos Airidos Masteikaitės paveikslai. Mergaitė mokosi Vilkijos gimnazijoje. 2009 m. A. Masteikaitė dalyvavo konkurse „Akimirka mano seniūnijoje“, kuriame jai buvo įteikta nominacija''Už geriausią gamtos pajautimą''.
Už tvoros ganėsi ožka , kurią į šventę atsivežė seniūno pavaduotoja Aldona Ausmanienė, dėžėse puikavosi įvairiausių veislių triušiai , auginami Solidos ir Antano Masteikų ūkyje. Ūkininko Dariaus Ambraziūno ūkyje auginamos salotos praeivių akį traukė spalva ir lapų įvairove. Jų buvo galima įsigyti šventės metu. Virginijos Butvilienės ekologiniame ūkyje suneštas darbščiųjų bitelių medus ir bičių produktai sudėti specialiuose stiklainiuose patraukė pirkėjų akį. Šventėje dalyvavusieji galėjo ne tik ekologiško bičių medaus nusipirkti, bet ir paragauti širšių medaus, kuriuo vaišno aktyvi Purviškių krašto bendruomenės pirmininkė Elena Nevedonskienė .
Gėlininko Klemenso. Sakavičiaus sukurtomis gėlių puokštėmis ir gaminiais iš augalų žavėjosi ne vienas praeivis.Šalia augalų kompozicijų originalumu išsiskyrė kalvio Raimondo Jokimavičiaus sukurti metalo dirbiniai. Negalėjai nepastebėti darbščiųjų moterų iš Padauguvos Albinos Vaitiekūnienės ir Vaidos Rudžianskaitės rankdarbių, Janinos Grigelevičienės augalų kompozicijų. Vilkijos apylinkių seniūnijos darbuotojos gana kruopščiai ir išradingai paruošė namų darbą: pintame krepšyje sudėlioti stiklainiai, pilni rudens gėrybių , buvo paženklinti spalvingomis etiketėmis. Jono Šalčiaus vadovaujama Padauguvos kapela ir Saulėtekio pagrindinės mokyklos muzikos mokytojos ir moksleivių atliekamos dainos linksmino šventės dalyvius. Komisija apžiūrėjo visus kiemelius. Seniūnijos , parodžiusios didžiausią išmonę ir išradingumą įrengiant kiemelius, buvo apdovanotos Kauno rajono savivaldybės prizais. Vilkijos apylinkių seniūnijai įteiktas simbolinis prizas už ''Šventinės nuotaikos sukūrimą“
Žemdirbių triūsas buvo įvertintas padėkomis ir kitais apdovanojimais. Žemės ūkio ministro K. Starkevičiaus raštais buvo apdovanoti žmonės labiausiai nusipelnę kaimo pažangai. Apdovanotųjų tarpe Vilkijos apylinkių seniūnijos jaunieji ūkininkai Kristina ir Artūras Dovidaičiai, atkakliai siekiantys pažangaus ūkininkavimo, Roma ir Eimantas Zalensai, puoselėjantys kaimo turizmą.
Už nuoširdžią paramą, įrengiant Vilkijos apylinkių seniūnijos kiemelį dėkojame rėmėjams Jonui Žotkevičiui, Česlovui Tallat-Kelpšai, Gintarui Špokauskui, Vilhelmui Dabkevičiui, Artūrui Butvilui, Dariui Ambraziūnui.
 
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010
Rudens šventė Raudondvaryje 2010Rudens šventė Raudondvaryje 2010  
 
 
 
 
 
 


 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas