mt_ignore:rajono
mt_ignore:apylinkių
 
 
 
 

Maironio 150 jubiliejaus paminėjimas

Maironio 150 jubiliejaus paminėjimas prasidėjo švente Raudondvaryje ir baigėsi Ringovės piliakalnyje (Vilkijos apylinkių seniūnija) prie kryžiaus Maironiui atminti.
Maironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas Ringovėje
Maironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas Ringovėje
Maironio 150 metinių minėjimas RingovėjeMaironio 150 metinių minėjimas Ringovėje  

 


ELENAI KAVALIAUSKIENEI sukako 90 metų

Kavaliauskienės Elenos 90 - metisGruodžio 10 d. garbingą 90 metų jubiliejų atšventė Vilkijos apylinkių seniūnijos Vilkijos kaimo gyventoja ELENA KAVALIAUSKIENĖ. Kavaliauskienės tėvas buvo amatininkas. Nuo 9 metų duktė jam noriai padėdavo daryti ratus. Kavaliauskienės tėvas mirė gan jaunas, apie 50 m. amžiaus, tačiau mama buvo ilgaamžė ir nugyveno 93 metus.

E. Kavaliauskienė su a.a. vyru užauginusi 6 vaikus, turi 16 vaikaičių, 35 provaikaičius ir 4 pro provaikaičius. Dirbusi melžėja Vilkijos ūkyje, Jagminiškėse. Apdovanota 3 medaliais. Vienas medalis – kaip daugiavaikei motinai, du medaliai gauti už gerą darbą.

Vaikų ir anūkų apsuptyje, jubiliatė energinga, svetinga, džiugios nuotaikos. Kavaliauskienės Elenos 90 - metis

Vilkijos apylinkių seniūnas A.Bačiūnas ir pavaduotoja A. Ausmanienė linkėjo geros sveikatos ir susitikimo kitame jubiliejuje.

 
 
 

Padauguvos estradinis ansamblis savo 10 – čio proga dovanojo koncertą
,,Po tėviškės beržais“
 
,,Vienas žodis ir tūkstančiai emocijų. Koks tai žodis? Mes visi jį žinome – tai muzika. Skambant muzikai širdį užlieja šiluma. Mes visi šios žemės vaikai. Kokios tautos melodija ar daina beskambėtų – ji yra tos tautos sielos ašis. Muzika – tai jėga, ji įtaigesnė nei kitas menas, nes gali pasiekti tą mūsų esybės dalį, kurios nei puikus paveikslas, nei jausminga knyga nepasiekia. Dailininkas tapo paveikslus ant drobės, muzikas – ant tylos“, šiais žodžiais Valentina ir Dainius Tarvydai.solinį Dainiaus Tarvydo koncertą ,,Po tėviškės beržais“, skirtą Padauguvos estradinio ansamblio 10 – čiui, pradėjo kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė. Gražų gegužės vakarą paklausyti Dainiaus Tarvydo dainų rinkosi ne tik padauguviečiai, bet ir svečiai iš Jurbarko, Raseinių rajonų, Vilkijos miestelio ir Kauno.
Gyvo garso Dainiaus Tarvydo koncertas buvo dainininko, dainuojančio nuo pat šio estradinio ansamblio susikūrimo pradžios, dešimties metų darbo rezultatas. Koncerte skambėjo autorių: A.Ivanausko, V.Šiškausko, V.Kernagio, A. Raudonikio, E.Kučinsko dainos. Pasak solisto, nepastebimai prabėgo tas dešimtmetis, kai jis aktyviai įsitraukė į Padauguvos kultūros centro meno mėgėjų veiklą ir buvo kartu su daina. Dainius Tarvydas 2002 –aisiais metais yra dalyvavęs neįgaliųjų vasaros stovyklos uždaryme Monciškėse, 2004 ir 2005 metais Kauno rajono estradinių ansamblių peržiūrose – šventėse, 2007 ir 2008 metais tikro garso estradinės muzikos festivaliuose, 2008 metais Kauno neįgaliųjų, judančių invalidų vežimėliais moterų vokalinio ansamblio ,,Santaka“ 10 –ečio šventėje, o kas suskaičiuos kiek dainų yra dainavęs minėjimuose, šventėse, susitikimuose, išvykose...
Po koncerto dainininkui ir meno vadovui Jonui Šalčiui susirinkę žiūrovai dėkojo už koncertą, gausiai juos apdovanojo gerais žodžiais ir gėlių žiedais. Pabaigoje kultūros centro direktorė įteikė Dainiui Tarvydui padėką „Už meilę dainai, muzikos puoselėjimą ir jos sklaidą, aktyvią kūrybinę ir koncertinę veiklą“ ir pažadėjo – rudenį surengti muzikinį turą po Kauno rajono kultūros centrus. Netrukus buvo gautas ir pirmasis kvietimas koncertuoti Jurbarko rajone, Smalininkuose. Nors padauguviečiai koncertinį turą norėtų pradėti nuo Kauno rajono Čekiškės kultūros centro.
Susirinkusieji padėkojo kultūros centro darbuotojams už gražų renginį, taip pat palinkėjo ir toliau nešti šviesą į tą mažą kaimelį – Padauguvą. Valentina Tarvydienė pakvietė visus prie arbatos puodelio, o pasikalbėti buvo apie ką...
Sudarant koncertinę programą kilo ir diskusijų, ir pasiūlymų. Dainų tiek daug ir tokių gražių, kad sunku buvo atsirinkti kurias įtraukti į koncertinę programą. ,,Tam mums ir duotos šventinės valandos, kad stabtelėtume ir pagalvotume apie nuveiktus ir dar nenuveiktus darbus, apie neištartus ir apie pasakytus žodžius, apie padainuotas ir būsimas dainas“ – mintimis pasidalijo Padauguvos kaimo bendruomenės pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė.
O rudenį, kai visi galės atsikvėpti po vasaros darbų, direktorė galvoja, kad reikia surengti muzikinius vakarus, kuriuose bus galimybė įtraukti į koncertus kuo daugiau ir kuo įvairesnių kūrinių.
–Tai ką, pas mus bus muzikiniai vakarai su Dainiumi? - mes klausiame jos.
O ji šypteli ir atsako mums klausimu:
- Kodėl gi ne?
Straipsnį parengė Padauguvos kaimo bendruomenės narė Zoja Grajauskienė
nuotraukos Valdos Rudžianskaitės
 Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga
 Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga
 Jubiliejus 10-mečio proga Jubiliejus 10-mečio proga  
 

 

Sausio mėnesį gimusieji
Penktadienio vakarą į Padauguvos kultūros centro salę rinkosi sausio mėnesį gimusieji, jų artimieji, Padauguvos kultūros centro ir bendruomenės vadovai bei nariai, moterų klubo „Viskas viename“ narės.

Šventės vedėjos Jurgita Grajauskaitė ir Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė šią gražią šventę pradėjo tokiais žodžiais:

Žmogaus išgyventi metai išsirikiuoja
kaip žvaigždės viename žvaigždyne.
Vienos toliau, kitos arčiau.
Vienos ryškesnės, kitos ne tokios ryškios.
Šviečia žvaigždynas, žmogaus darbų, svajonių,
sunkių išgyvenimų, pasiektų laimėjimų,
atsiminimų negęstančios ugnys.
Ir ši diena jau gęsta, parimusi ant kaimo stogų. Su savo
rūpesčiais, kasdieniais darbais – jau nuveiktais ir tik pradėtais.
Vis sukas ir sukas gyvenimo ratas,
Skaičiuodamas mūsų metus.
Į amžiną knygą kasdieną įrašo
Gražiausius šios žemės vardus.

Po šių žodžių simbolines gerumo žvakes uždegė Valentina Tarvydienė, Vilma Bačiūnienė, kultūros centro Meno mėgėjų tarybos narė Jadvyga Meškėnienė, bendruomenės pirmininkė Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė, moterų klubo „Viskas viename“ pirmininkė Janina Grigelevičienė.

Renginio vedėja Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė pasidžiaugė, kad sausio mėnesį susirinkome pagerbti Dainiaus Tarvydo ir Vilkijos apylinkių seniūno Arūno Bačiūno gražių gyvenimo sukakčių, o Jurgita Grajauskaitė pažymėjo, kad sausio mėnesį gimtadienius šventė Edmundas Galvydis ir Rūta Rudžianskaitė – Kvaraciejienė. Ir sveikinimai pasipylė kaip iš gausybės rago...

Pirmiausiai sveikinimo žodis buvo suteiktas moterų klubui „Viskas viename“, kuris jubiliatams ir gimtadienininkams skyrė eilių posmus, dainas, gėles.
Po to moterų vokalinis ansamblis sausio mėnesį gimusiems skyrė muzikinį koncertą.
Kultūros centro direktorė linkėjo Dainiui Tarvydui, kad gyvenime niekada nenutiltų skardus juokas, iš lūpų neišnyktų žavi šypsena ir visada lydėtų skambi daina, Zofija Grajauskienė įteikė rožių puokštę, Jadvyga Meškėnienė įteikė kalendorių, o bendruomenės Dainiaus Tarvydo jubiliejui specialiai sukurtas firmines saldaines įteikė Regina Pukalskienė.

Bendruomenės pirmininkė linkėjo Vilkijos apylinkių seniūnui Arūnui Bačiūnui nepakartojamų akimirkų, džiaugsmingų valandų, prasmingų dienų ir laimingų metų, Jadvyga Meškėnienė įteikė rožių puokštę, o Jurgita Grajauskaitė įteikė jubiliejines saldaines su seniūno atvaizdu, kurias bendruomenė specialiai šiam seniūno jubiliejui sukūrė.

Taip pat kultūros centras ir bendruomenės pasveikino Edmundą Galvydį ir Rūtą Rudžianskaitę – Kvaraciejienę su gimtadieniais.

Sveikinimų aplodismentams dar nenutilus, už salės durų pasigirdo garsus kombaino triukšmas – tai bendruomenės klubas „Trys bobutės ir kombainas“ atvažiavo pasveikinti sausio mėnesį gimusiųjų. Klubas linkėjo Stelmužės ąžuolui – Arūnui Bačiūnui – glauskit prie savęs tuos, kuriuos mylite ir gerbiate, tada ir pačiam netrūks artimųjų meilės, draugų, bendradarbių pagarbos, o skubantys metai teatneša džiaugsmą, gerumą, ramybę, namų šilumą ir viltį. Trys bobutės Dainiui Tarvydui – olialia berniukui – linkėjo gražus ir didelis yra gyvenimo namas, jame labai daug durų; ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas; štai Tu atvėrei 45 – tą savo gyvenimo kambarį; tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas... Linkėjimai buvo išsakyti muzikantui Edmundui Galvydžiui ir žmogui turinčiam dvi pavardes – Rūtai Rudžianskaitei – Kvaraciejienei.

Seniūnas Arūnas Bačiūnas padėkojo padauguviečiams už sveikinimus ir linkėjo visada išlikti nuoširdžiais ir gerais.

Susirinkusieji susėdę už vaišių stalo, sakė vieni kitiems tostus, linkėjo sveikatos, laimės, ilgų gyvenimo metų, džiaugsmo ir pinigų, dainavo dainas. Pasivaišinę ir prilinkėję vieni kitiems dar ilgai sukosi šokio sūkuryje.
 
Informaciją parengė kultūros centras ir bendruomenė
Sausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusieji
Sausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusiejiSausio mėnesį gimusieji

 


Jonas Danys švenčia 80-metįJonas Danys švenčia 80-metį

Sveikiname 80 -metį Joną Danį iš Zauniškių kaimo.Bendra nuotraukaUžtarnautam poilsiui išleidome ilgametį Saulėtekio Sveikinimas
Antano Mackevičiaus
pagrindinės mokyklos direktorių, ūkvedį ARŪNĄ ASTRAUSKĄ.
Mokyklos direktorius, mokyklos tarybos pirmininkė, mokytojai ir aptarnaujantis personalas , Vilkijos apylinkių seniūnija dėkojo Arūnui Astrauskui už ilgametį , nuoširdų darbą mokykloje , už svarų indėlį Saulėtekio kraštui.


Sveikininame
Adelė PoškevičienėŠilti ir nuoširdūs sveikinimai buvo skirti
ADELEI POŠKEVIČIENEI iš Padauguvos kaimo garbingo
80-mečio proga.


 80

Dargienei 80 metųSpalio mėnesį net trys Vilkijos apylinkių seniūnijos gyventojos atšventė garbingus 80 metų jubiliejus:Dargienei 80 metų
Magdalena Anelė Dargienė is Padauguvos kaimo. Ją pasveikinti atvyko Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, Padauguvos kaimo seniūnaitė Regina Jarienė ir seniūnijos darbuotojos Aldona Ausmanienė ir Dalė Natanienė.
Bronę Girdauskienę ir Aleną Vitkauskienę iš Vilkijos kaimo Girdauskienės jubiliejussveikino seniūnas A.Bačiūnas ir pavaduotoja.
80 -metės pasakojo apie savo gyvenimus, džiaugėsi užaugintais vaikais ir anūkais, išsakė savo rūpęsčius.Visi sveikinusieji linkėjo, kad kiekvienas atkeliavęs ruduo džiugintų savo spalvomis, dovanodamas gerą sveikatą ir nuotaiką.

Gražią ir saulėtą spalio 9 – tą dieną Padauguvos kultūros centro direktorė Bronislava Rudžianskienė organizavo išvyką į Čekiškės kultūros centrą, kuriame buvo minimas Čekiškės kultūros centro rankdarbių klubo ,,Kraitė“ 10 – ties metų kūrybinis jubiliejus.
Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Padauguvos bibliotekos ir kultūros centro moterų klubas ,,Viskas viename“, asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras narės Jadvyga Meškėnienė ir Valda Rudžianskaitė, Padauguvos kultūros centro suaugusių ir vaikų klubas ,,Šypsenėlė“. Klubas ,,Šypsenėlė“ (vadovė B. Rudžianskienė) susirinkusiems dovanojo V. Miliūno sceninį vaizdelį ,,Senelės dvejetukas“. Taip pat sveikinimo žodį Čekiškės kultūros centro rankdarbių klubo ,,Kraitė“ narėms tarė ir atstovai iš Kauno rajono savivaldybės, Liučiūnų krašto bendruomenės centro pirmininkė Marytė Rastauskienė, Liučiūnų bibliotekos vedėja Zina Gudaitienė, Čekiškės seniūnas, čekiškietis kraštotyrininkas A.Vaičius, muzikinį sveikinimo žodį iš Kauno atvežė moterų vokalinis ansamblis ,,Rūta“ (vadovė R. Ribokienė).
Visus linksmino Ričardo Saltono vadovaujama kaimo kapela "Volungė". Po sveikinimo kalbų „Kraitei“ visus susirinkusius jubiliejinio torto skanauti kvietė Čekiškės kultūros centro direktorė Elytė Tarolienė.

Padauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai Čekiškėje
Padauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai ČekiškėjePadauguviečiai Čekiškėje
Padauguviečiai Čekiškėje   
 
Į pradžią .....spausti →


Senoliai

 
Graži šventė išaušo rugsėjo 22 d. Vilkijos kaimo gyventojui Juozui Liutvinui, jam sukako 90 metų. Gražaus jubiliejaus proga jį pasveikinti atvyko Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, pavaduotoja Aldona Ausmanienė ir soc. darbo organizatorė Genovaitė Kalasūnienė. Ir meras, ir seniūnas Jubiliatui Juozui negailėjo gražių sveikinimo žodžių, įteikė jam padėkas, gėlių puokštes. Prie kavos puodelio besišnekučiuodami su jubiliatu svečiai sužinojo, kad Juozas Liutvinas gimęs ir augęs Jaučakių kaime, pasiturinčių ūkininkų šeimoje. Mokėsi Vilkijos gimnazijoje. Visą gyvenimą J.Liutvinas gyveno ir dirbo Vilkijos krašte: savo tėviškėje, Jaučakių kaime, vėliau namą pasistatė Vilkijos gyvenvietėje. Iš pradžių dirbo kolūkyje „Pirmyn“, vėliau kolūkį reorganizavus Vilkijos tarybiniame ūkyje darbininku. Be to, Juozas Liutvinas yra buvęs LDT deputatas, apylinkės pirmininkas. Visą gyvenimą Juozas išsiskyrė tvarkingumu, sąžiningumu. Gal dėl šių savo savybių J.Liutvinas nebuvo vedęs, šiuo metu yra vienišas, gyvena pas brolį Stasį Liutvinavičių Veliuonos miestelyje, Jurbarko rajone. Susirinkę svečiai sugiedoję „Ilgiausių Metų“, svečiui palinkėjo daug sveikatos, ilgų gyvenimo metų ir sutarė susitikti per sekantį Juozo Liutvino jubiliejų.

Seniūnas Arūnas Bačiūnas
Nuotraukos Aldonos Ausmanienės

- į pradžią.....spausti -

Senoliai

Genovaitė Oržekauskienė Gegužės 25 d. Vilkijos apylinkių seniūnijos Vilkijos kaimo gyventojai Marijonai Genovaitei Oržekauskienei sukako 95 metai. Senolės pasveikinti atvyko Kauno rajono savivaldybės tarybos sekretorius Alfonsas Norkus. Jis perdavė Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno sveikinimą. Vyriausią seniūnijos gyventoją sveikino Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas, seniūno pavaduotoja Aldona Ausmanienė, socialinio darbo organizatorė Genovaitė Kalasūnienė.
Oržekauskienė užaugino keturis vaikus, turi šešis anūkus, dvylika proanūkių.Visą gyvenimą pragyvenusi Vilkijos krašte, dirbo nakų ūkio darbus ir prižiūrėjo neįgalų sūnų. Močiutė šviesaus proto, daug skaito, ypatingai mėgsta peržvelgti Tėviškės žinių leidinius.Visi linkėjo geros sveikatos ir susitikimo po penkerių metų, švenčiant 100-ąjį jubiliejų.Oržekauskienė labai nuoširdžiai visiems dėkojo ir pakėlė taurę šampano.

Rugsėjo 6 d. Valmantiškių kaimo gyventojui Juozui Gaižauskui sukako gražus jubiliejus – 90 metų. Ta proga jubiliatą aplankė ir pagerbė Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas, Vilkijos apylinkių seniūnas Arūnas Bačiūnas ir seniūnijos socialinio darbo organizatorė Genovaitė Kalasūnienė.Juozas Gaižauskas Padauguvos krašte gimęs ir į Valmantiškių kaimą, į žentus, atvykęs Juozas Gaižauskas, visą savo gyvenimą pradirbo Saulėtekio ūkyje tekintoju. Su žmona Bronislava, kuriai kitais metais taip pat sukaks 90 metų jubiliejus, užaugino dvi dukras, turi keturis anūkus ir proanūkius.
Juozas Gaižauskas ir jo dukros Vitalija ir Karolina nuoširdžiai priėmė svečius. Pats vyriausias Valmantiškių kaimo gyventojas su svečiais pasidalino mintimis apie jaunystę, savo darbinę-profesinę veiklą, pakėlė taurę šampano. Visi susirinkusieji įsiamžino fotonuotraukose.

Taip pat buvo pasveikinti gražaus 80 - jo jubiliejaus proga:
 • Marijona Valuckienė
 • Alfreda Marcinkevičienė
 • Janina Lapinskienė
 • Jokimas Sasnauskas
 • Stasė Beniulienė-

   

 • į pradžią.... spausti -
 •  


   
  Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas